Ældre

7. november 2017

Der tales meget om vores ældre medborgere, som bor på plejecentre og dem som er under døgnplejen. Men hvad med alle dem der bor i egen bolig og klarer sig selv, men som har brug for hjælpemidler til at komme rundt i byen eller til arrangementer.

Rønne by er ikke alle steder ældre venlig, vores fortove og cykelstier er i sådan forfatning, at vi skulle skamme os. Jeg vil gerne komme med et eksempel, hvor ubehageligt det kan være som bruger af en kørestol. 1. marts i år kom min kone til skade og brækkede benet og var henvist til en kørestol. Som den finke mand jeg nu er, tilbød jeg hende en tur i byen. Under turen ind til St. Torv var jeg flere gange ved at smide hende ud af kørestolen, idet et af forhjulene kom ned i skadede fliser, hvis det ikke have været fordi jeg var med, så ville min kone haft besvær med at få kørestolen op af hullet. Jeg tænker at det måske også gælder for den der benytter rollator.

Dette med fortovenes tilgængelighed tror jeg nok gælder for alle de bornholmske byer.

En anden ting som jeg mener, er at kommunen glemmer de ældre, når borgerne skal benytte den offentlige transport. Lad mig tage et eksempel som ved plejecenter Snorrebakken. På Snorrebakken er der etableret et stoppested ved den nye gangsti op til centeret. Borgere der skal med eller bliver sat af kommer ud i en rabat mellem kørebanen og cykelstien. Der bliver kørt stærkt begge steder. Det er umenneskeligt at blive sat af sådan et sted, hvor der ligeledes ikke er et læskur.

Fra centerets planlægnings start skulle der være et stoppested oppe ved hovedindgangen, men det blev hurtigt lavet op om, så stoppestedet er på ringvejen. Det havde været en god ting, hvis der havde været noget gadebelysning på stedet fra rundkørslen og hen til Snorrebakke Alle. Ligesom der bør etableres et fodgængerfelt på ringvejen, så de ældre beboere har et fast sted, hvor de kan komme over ringvejen.

Ved vores plejecentre eller andre steder, hvor er bor ældre borgere, bør der være sikre gangarealer og god belysning.

Tom Idon Nielsen

Kandidat til KV for venstre