Aftale om budget 2021

28. august 2020

Venstre fik omsorg, udvikling og grøn omstilling

 Med den overskrift Venstre havde inden budgetforhandlingerne for 2021 kan vi kun være tilfredse med det forlig der sendes ud nu.  Der er en stor opprioritering af velfærden, og der er også til erhvervsudviklingen på Bornholm. Dog må vi udtrykke vores skuffelse over, at ingen andre partier i kommunalbestyrelsen ønskede at tilbagerulle de skattestigninger der blev indført sidst Venstre ikke var med i forliget i dette års kommunale budget”, siger Venstres gruppeformand Søren Schow.

Erhvervsudvikling

Venstre ønskede opprioritering af Plan og Byg, dette ønske blev tilgodeset i 2021 budgettet.  Dermed skulle Regionskommunens plan- og byggeafdelingen være klar til, at matche de krav der er fra det bornholmske samfund.

”Heldigvis er der mange private, der understøtter det bornholmske samfund ved at være igangsættende og driftige, nu ser det ud til at vi kan følge med”, siger Søren Schow og tilføjer: ”Vi har kæmpet for det i flere år nu, og det er endelig lykkes at få opbakning”.

Venstre beklager, at der ikke var opbakning til at støtte den yderligere styrkelse af Regionskommunens Tilflytterservice. Det ærgrer Søren Schow.

”Vi kan kun beklage, at der ikke er opbakning. Vi har kæmpet for Tilflytterservice”, siger Søren Schow.

Ældre og unge

Vi har mange ønsker om styrkelse af ældreområdet, og det var der i øvrigt et bredt ønske om”, siger Søren Schow og tilføjer: ”Vi kan kun være glade for, at vi både øger ressourcerne til de ældre borgere som sådan, og derudover sætter vi yderligere fokus på udvikling af organisationen og medarbejderne ved at styrke medarbejderudvikling”.

Venstre er også glade for, at der er en styrkelse af børne- og ungeområdet.

Vi er glade for, at mange partier er enige med os i prioriteringen af den inkluderende indsats”, siger Søren Schow og tilføjer: ”Det er vigtigt for os”.

Venstre fremhæver også med glæde den yderligere fokus på lærlinge og SOSU aflønning, der ligeledes styrkes.

Områdeudvikling

Derudover kan vi konstatere, at der nu endelig er lykkes os at få støtte til områdeudviklingen i Nexø”, siger Søren Schow og tilføjer: ”Vi har kæmpet for det i mange år, og det er nu lykkes med budgettet, der afsætter 10 mio. kr. til områdeudvikling”.

Søren Schow understreger, at han også er meget glad for, at der fortsat er fokus på styrkelse af områdeudviklingen over hele Bornholm.

Der er stadig vægt på Rønne. Det er vi glade for, at der er, og derudover er der også gang i spændende projekter, vi støtter over hele øen. Det er ikke blot til byudvikling. Det er i budgettet også midler til at færdiggøre stisystemet langs kysterne Bornholm rundt”, siger Søren Schow.

Derudover er Venstre glade for at der tilbageføres 200.000 kr. til lokalsamfundene, penge der blev fjernet sidste år.

En øget fokus på overholdelse af bopælspligten er også blevet prioriteret højere, det vil støtte lokalområderne og derved os alle.

Grøn omstilling

”Vi er derudover meget glade for, at der er kommet yderligere til den grønne omstilling”, siger Søren Schow og tilføjer: ”Vi har selv medvirket til det i udvalgsarbejdet, og nu kan vi prioritere energistrategien og udviklingen af grundlaget for grøn mobilitet”.

Desuden kom Venstre igennem med øget vedligehold til de bornholmske kommunale havne, budgettet blev tilført 750.000kr.  ”Fantastisk og nødvendigt” udtaler Søren Schow

BAT

Venstre kom ikke igennem med synspunkter omkring en proces, hvor der nu ses på organiseringen af BAT og den måde, Regionskommunen vælger at strukturere BAT på.

Vi kunne godt tænke os, at vi fordomsfrit havde påbegyndt arbejdet med at se på forskellige modeller for måde, bustrafikken er organiseret på og herunder, hvordan vi kan få samarbejdet med øens mange vognmænd til at blive tættere”, siger Søren Schow og tilføjer: ”Det betyder, at vi må stille medlemsforslag om det i udvalgene”.