Andreas Ipsen: Nyt fra social- og sundhedsudvalget

18. januar 2017

Publiceret 27.september 2016 af Andreas Ipsen:

Jeg vil gerne orientere om nogle af de sager vi arbejder med i SSU fortiden.

Et af de store punkter som vi bruger meget tid på pt er arbejdsmiljøet hos de ansatte i sundhedssektoren. Der er ca. 900 mennesker ansat på ældreområdet og vi har stadigvæk lidt udfordringer med for højt sygefravær. Sammen med HR- medarbejderne og ledelsen følger SSU udvalget udviklingen meget tæt. Og vi arbejder på forskellige løsningsmodeller som gerne skulle have en effekt i løbet af 2017. Til stor glæde går det allerbedst i de team hvor man er gået over til bloktid, som Venstre foreslog i et budget. Bloktiden skal nu udrulles til alle team i ældreplejen, så man kan få fokus væk fra minutskemaer og over til pleje til de ældre.

Lørdag d.1.10 uddeles den årlige ældrepris i Åkirkeby Hallen til Ældremessen.

Fredag d.14.10 skal vi indvie vores nye velfærdsteknologiske udstillingsrum på hjælpemiddelcentralen. Jeg har fået den ære at klippe snoren over kl.10.00. Og her er inviteret diverse organisationer der har noget med ældre på Bornholm at gøre.

Udstillingen vil fremadrettet skulle bruges til at vise ældre og deres pårørende hvilke muligheder der er for at få nye tekniske hjælpemidler i hjemmet eller på plejecentre. Medarbejderne i BRK skal også bruge showrummet til at blive fortroligt med de tekniske hjælpemidler som de skal arbejde med i fremtiden for at lette arbejdsgangen i deres dagligdag. Planerne er at vi henover de næste år vil lave forskellige temaer i udstillingen i et samarbejde med andre hjælpemiddelcentraler, så vi kan vise et bredt udsnit af, hvad der findes på markedet, også her på Bornholm.

Vi skal også i gang med at planlægge de investeringer i 2017 som er vedtaget i budgettet. Vi skal blandt andet i gang med at etablere en sygeplejerskeklinik i Åkirkeby, som vil komme borgerne til gode, som det har gjort i Rønne og Nexø.

De sidste plejecentrere skal også have lavet leve bo miljøer, så maden bliver lavet i tæt tilknytning til hvor de ældre opholder sig. Dette har vi haft rigtig gode erfaringer med de steder hvor det er blevet etableret.