Arrangementer

Venstre Bornholm - Ordinær Generalforsamling

Venstre 16. februar 2017

Bornholms Venstre indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 i Aakirkeby-Hallerne.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Beretning og drøftelse af foreningens forhold

4. Behandling af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

7. Valg af formand

8.…

LÆS MERE

Venstre Rønne - Ordinær generalforsamling

Venstre 12. februar 2017

Dagsorden if. vedtægter.
Indlæg af firmaet Memoo ved Miclas Kroager.
Foreningen er vært ved kaffe og kage.

Sted: Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1 - mødelokalet.

Dato og tid: 24-02-2017 19:00

LÆS MERE

Opstillingsmøde vedr. Regionsrådsvalget 2017

Venstre 19. januar 2017

Venstre Bornholm indkalder til opstillingsmøde for Bornholms Storkreds vedr. Regionsrådsvalget 2017 den 2. februar 2017 kl. 19.00 i Aakirkeby-Hallerne.

Dagsorden

1. Velkomst

2. Valg af stemmetællere

3. Valg af dirigent

4. Præsentation af de opstillede kandidater

5. Godkendelse af kandidater

6. Valg af Storkredsens "Spidskandidat"

7. Eventuelt

Stemmeret og valgbarhed har kun medlemmer, der har betalt…

LÆS MERE