Beretning ved generalforsamlingen 2018

1. april 2018

Beretning til Venstre Bornholms generalforsamling d. 6. marts 2018.

Venstre Bornholm startede 2017 med en hel del turbulens, og som de fleste nok er klar over blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling d 26. april, hvor en stor del af bestyrelsen blev skiftet ud. Jeg vil ikke her begynde at gætte på hvor Venstre Bornholm ville være i dag, såfremt der ikke var kommet en ny bestyrelse, men blot konstatere, at den nye bestyrelse fik en meget nødvendig arbejdsro og derfor ikke skulle bruge kræfter på en masse internt fnidder. Den nye bestyrelse fandt hurtigt en god og harmonisk arbejdsrytme, alle var klar over at det ikke var den nemmeste opgave der lå foran os, med et kommune- og Regionsvalg i november.

Bestyrelsen tog sig af de opgaver som naturligt hørte til dem, for en periode blev bestyrelsesarbejdet skilt fra det politiske arbejde, således deltog kun bestyrelsesformand eller næstformand i gruppemøderne, dette for at give vores medlemmer af kommunal-bestyrelsen lidt mere ro til at arbejde med de aktuelle politiske opgaver. Det betød for en stund, at bestyrelsesmedlemmer ikke skulle lave politik, men sørge for at alt klappede, op til vores forskellige arrangementer, ikke mindst op til valget. Fremadrettet vil det være muligt for alle som var i kandidatudvalget, det vil sige alle kandidater og alle bestyrelsesmedlemmer, vil kunne deltage i et månedligt gruppemøde, for naturligvis har man en plads i Venstre Bornholms bestyrelse, eller været kandidat, fordi politik interesserer en, og at man gerne vil være med til at påvirke de beslutninger der skal tages.

Vores aktivitetskalender bød som så ofte før på, Grundlovsmøde, Bilens dag, Store legedag, her var det helt tydeligt at det handlede om at gøre noget for børnene, derfor en hoppeborg, en kage konkurrence m.m, så var det muligt at få samtaler med forældrene, for de var nød til at vendte på at børnene var færdige med at lege. Det blev også til et medlemsmøde med temaer som ”Strategisk Energiplan” og ” Bornholms Fødevarestrategi”. Det er rigtigt dejligt at se så mange af jer, til de aktiviteter der bliver lavet. Husk at vi i bestyrelsen altid er lydhør over for forslag til aktiviteter. Hvad kan vi gøre for at tiltrække flere medlemmer? Medlems tilbagegang er på 42 % siden 2008, altså på bare 10 år er vi tæt ved at have mistet halvdelen af vores medlemmer. En del er her ikke mere, men vi har som alle andre partier svært ved at tiltrække nye medlemmer. Derfor ser jeg gerne at der bliver gjort en ekstra stor indsats, for at få nye medlemmer. Er der nogle der har gode ideer, så lad mig det vide.

Der var så også lige et Folkemøde hvor mange af vores kandidater deltog. Folkemødet er blevet en fantastisk succes, og vi skal naturligvis prise os lykkelige over at det netop forgår på Bornholm. Det er ikke helt små beløb som Venstres Landsforening bruger på de 4 dage, så vi kan vel godt fastslå, at det kontingent vi som foreninger her på Bornholm betaler, kommer alt rigeligt igen. Det vil i øvrigt glæde mig, såfremt nogle flere af vores medlemmer har lyst og mulighed til at give en hånd med, ved selve Venstres Have, under folkemødet.  I den forbindelse kan jeg oplyse at der igen i år vil blive budt på morgen møde med Finansminister og næstformand Kristian Jensen, som start på Folkemødet, det bliver torsdag d. 14. juni, fra kl. 7,30. Mødet er kun for medlemmer af Venstre Bornholm. Her vil også blive mulighed for at høre indlæg fra vores folketingskandidater. Når jeg nu nævner kandidater til folketinget, har vi også en opgave i at der skal afholdes et opstillingens møde inden for kort tid, da der er frafald på listen. Der skal også afholdes et opstillingsmøde til Europa parlamentet, så de to opstillingsmøder vil vi højst sandsynligt invitere til samtidig. Hvornår der bliver valg til folketinget kan vi ikke vide, men senest d. 17. juni 2019. EU valget er også en gang i 2019.   

Så var der også lige et kommunevalg og et regionsrådsvalg i november. Lad mig starte med at lykønske Søren Schow, Carsten Scheibye, Andreas Ipsen, Maike Fiil og Brian Kofoed med valget til Bornholms Regionskommune og Carsten Scheibye med et rigtigt flot valg til Region Hovedstaden. Valgkampen blev kort men intens, og jeg syntes vi godt kan være vores arbejde bekendt. Vi fik 15 kandidater på vores opstillingsliste til kommunevalget og 1 på listen til regionsvalget. Vi afholdt et møde for kandidatudvalget (kandidater og bestyrelsen) hvor alle kandidater fik mulighed for at være med til at udforme det valgprogram, som de selv samme kandidater skulle vælges på og skulle stå på mål for. I den forbindelse blev der trukket meget på de medlemmer der var i kommunalbestyrelsen, som fortalte om arbejdet i kommunalbestyrelsen. Efter mødet blev der nedsat en styregruppe som fik samskrevet de forskellige input til et valgprogram, efter et par rundture hos kandidatudvalget, blev det endelige valgprogram skrevet. Nogle mener at valgprogrammet kom for sent ud, andre at det kom for tidligt, men jeg kan kun sige at det kom ud på det tidspunkt som styregruppen havde planlagt. I forbindelse med valgkampen brugte vi meget de sociale medier, og var helt klart det parti som klarede sig bedst i den undersøgelse som DR Bornholm lavede, omkring brugen af sociale medier. Efter lidt skriven frem og tilbage med hovedkontoret lykkes det at få besøg af forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, som var med til at skabe god presseomtale, og som også løftede sløret for at der ville komme flere soldater til Bornholm. Det ved vi så i dag at det sker. Jeg kan ikke lade være med at tænke på den betydning det har for Bornholm at der tilføres nyt blod. Det vil ikke være første gang at en soldat bliver forelsket i en bornholmer, og bliver på øen, med alt hvad det kan føre med sig. Vores kandidater fik mulighed for at stille direkte spørgsmål til forsvarsministeren, ved et kort møde i lufthavnen. Det blev bare en fantastisk god dag. Vi har stillet op til alt hvad vi blev indbudt til. Det var en hektisk tid, men sammenholdet var godt, og der blev også tid til lidt socialt samvær.

Vi var dømt ude, med en udsigt til 2 eller max 3 mandater. Som bekendt gik det ikke så galt, vi var rigtig tæt på at skabe den helt store politiske sensation på Bornholm. Vi manglede kun et enkelt mandat, for at kunne skabe et flertal sammen med Dansk Folkeparti, Bornholmerlisten og Kristen Demokraterne. På selve valgaftenen blev der arbejdet meget hårdt for at nå i mål, men vi måtte erkende at afstanden for Alternativet blev for stor, set i forholdet til at Dansk Folkeparti fik 4 mandater. For at der ikke skal opstå nogen form for misforståelse, vil jeg gerne her påpege, at det var helt som aftalt at Kristen Demokraterne gik med i konstitueringen, da vi ikke kunne samle 12 mandater, så jeg vil ikke fremadrettet have nogen betænkeligheder ved igen at indgå i et valgforbund med Kristen Demokraterne.

Vi står nu uden for konstitueringen, og jeg syntes det giver os en frihed til at føre mere Venstre politik i denne valgperiode. Vi har sagt ja til næstformandsposter, fordi det, med et godt samarbejde med de forskellige udvalgets formænd, vil give større indflydelse. De 5 kandidater som vi fik valgt, har naturligvis en forpligtelse til at arbejde for et bedre Bornholm, og få trukket Bornholm i den rette blå retning.

2 tidligere borgmestre på Bornholm, og en tidligere formand for Venstre Bornholm har skrevet til mig personligt, og rost os for at have udført et godt stykke arbejde i forbindelse med valget, jeg kan kun give dem ret. Der blev knoklet dag og nat, og heldigvis udeblev resultatet ikke.  Valget til regionen kan for Venstre Bornholms vedkommende kun betegnes som en kæmpe succes, et godt samarbejde med Socialdemokraterne gav pote for begge partier.

Rigtig mange hjalp til i løbet af året og i særdeleshed i forbindelse med valgkampen, en stor tak til jer alle, en speciel tak til alle kandidaterne, med borgmesterkandidat Søren Schow i spidsen, til vores sekretær Aage Larsen, kampagneleder Sebastian Bærentsen og Aage Hansen, Aage Hansen som altid sørgede for at vores hjemmeside var opdateret, også en stor tak til Carl de Fontenay for det arbejde som han udførte i forbindelse med regionsvalget. Tak til aktivitetsudvalget hvor Tom I. Nielsen og Bjarne Stefaniuk har sørget for det meste.

Her til sidst vil jeg gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen, for deres indsats og håbe at der fremadrettet vil være samme gode stemning i bestyrelsesarbejdet. Også en stor tak til den bornholmske presse, som jeg mener at vi har et godt samarbejde med.

Niels Plum

Formand