Bestyrelsen

Formand: Niels Plum
Ø Slamravej 4, 3730 Nexø
Tlf. 40 18 43 05
niels.plum@venstrebornholm.dk
Næstformand: Vibeke Møller Jensen
Bølshavn 56, 3740 Svaneke
Tlf. 32 52 19 45 / 22 81 07 67
vibekemollerjensen@hotmail.com
Kasserer: Carsten Hæstrup
Vestergade 8, 3770 Allinge
Tlf. 56 48 40 50 / 21 51 91 41
carsten@roegolfbane.dk

Sekretær: Aage Larsen
Haregade 15, 3720 Aakirkeby
Tlf. 21 76 08 62
aage.larsen@venstrebornholm.dk
Bestyrelsesmedlem: Vivian Munch Petersen
Ndr. Strandvej 55, Tejn, 3770 Allinge
Tlf. 40 14 16 30
vica@godmail.dk 

Bestyrelsesmedlem: Jens Haagensen
Fyrrevej 6, 3730 Nexø
Tlf. 51 83 58 80

Bestyrelsesmedlem: Jacob Schødt Larsen
Hasselløkken 7, 3700 Rønne
Tlf. 21 21 44 73
schoedt.larsen@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem og aktivitetsformand: Tom Idon Nielsen
Gartnervangen 83, 3700 Rønne
Tlf. 21 78 93 63

Vælgerforeningsformand, Østbornholm: Lars Bredo
Sverigesvej 24, 3730 Nexø
Tlf. 27 85 76 84
l.bredo@gmail.com

Vælgerforeningsformand, Vestbornholm, og Regionsbestyrelsesmedlem: Jens Møller Jensen
Bølshavn 56, 3740 Svaneke
Tlf. 51 93 19 45 / 32 52 19 45
hvilshoj4036@hotmail.com
VU-lokalformand: Emil Rigstad
3700 Rønne
Tlf. 42 47 20 02
emil.rigstad@gmail.com 
VU-lokalnæstformand: Niklas Stenbye
3700 Rønne
Tlf. 29 85 29 67
niklas@stenbye.dk 

LOF Bornholm: Birgitte Koefoed Ipsen
Smålyngsvejen 11, 3720 Aakirkeby
Tlf. 56 97 82 86 / 24 48 99 88
1. suppleant: Renate Hendriksen
Hallebakken 1, 3700 Rønne
Tlf. 50 54 55 32
hendriksen@pc.dk 


Bestyrelsen består af formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges på generalforsamlingen.

Næstformand vælges efterfølgende på konstituerende møde. Bestyrelsen kan vælge sekretær i eller udenfor sin midte. Efter afholdt ordinær generalforsamling indtræder 2 repræsentanter fra vælgerforeningerne, 2 VU-repræsentanter samt 1 repræsentant fra LOF.