Bestyrelsen

Formand: Niels Plum
Ø Slamravej 4, 3730 Nexø
Tlf. 40 18 43 05
niels.plum@venstrebornholm.dk
Næstformand: Frederik Tolstrup
Dalegårdsvej 11, 3720 Aakirkeby
Tlf. 61 78 75 06
frederiktolstrup@hotmail.com
Kasserer: Carsten Hæstrup
Vestergade 8, 3770 Allinge
Tlf. 56 48 40 50 / 21 51 91 41  Sekretær: Aage Larsen
Haregade 15, 3720 Aakirkeby
Tlf. 56 97 50 75 / 21 76 08 62
aage.larsen@venstrebornholm.dk

Lokalformand, Østbornholm: Jan Rasch-Andersen
Limensgade 17, 3720 Aakirkeby

Tlf. 20 49 33 36
info@ejendomsservice-bornholm.dk

Lokalformand, Vestbornholm: Niels Koefoed-Holm

Brogårdsvej 33, Nyker, 3700 Rønne
Tlf. 56 96 32 28 /20 41 32 28
peter_koefoed_holm@privat.dk

Lokalformand, Rønne: Niels Garde

Mulebyvej 24, 3700 Rønne
Tlf. 20 28 56 04
niels-garde@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem: Vibeke Møller Jensen
Bølshavn 56, 3740 Svaneke
Tlf. 32 52 19 45
vibekemollerjensen@hotmail.com  

Bestyrelsesmedlem: Vivian Munch Petersen
Ndr. Strandvej 55, Tejn, 3770 Allinge
Tlf. 40 14 16 30
vica@ofir.dk 

Bestyrelsesmedlem: Bent Gudbergsen
Laksegade 13, 3700 Rønne
Tlf. 40 33 68 33

Bestyrelsesmedlem: Else Merete Knoop
Stavelund 8, 3700 Rønne
Tlf. 21 75 37 59 / 23 74 19 25 / 56 95 59 13
Suppleant: Jens Folkmann
Varpeløkken 4, 3700 Rønne
Tlf. 51 51 71 45
gildesgaard@mail.dk 
Suppleant: Jens Haagensen
3730 Nexø

Regionsbestyrelsesmedlem: Jens Møller Jensen
Bølshavn 56, 3740 Svaneke
Tlf. 32 52 19 45
LOF Bornholm: Birgitte Koefoed Ipsen
Smålyngsvejen 11, 3720 Aakirkeby
Tlf. 56 97 82 86 / 24 48 99 88
bkipsen@gmail.com

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges på generalforsamlingen.

Næstformand vælges efterfølgende på konstituerende møde. 

Bestyrelsen kan vælge sekretær i eller udenfor sin midte. 

Efter afholdt ordinær generalforsamling indtræder 3 repræsentanter fra vælgerforeningerne, 2 VU-repræsentanter samt 1 repræsentant fra LOF.