Bestyrelsen

Formand: Niels Plum
Ø Slamravej 4, 3730 Nexø
Tlf. 40 18 43 05
niels.plum@venstrebornholm.dk
Næstformand: Vibeke Møller Jensen
Bølshavn 56, 3740 Svaneke
Tlf. 32 52 19 45 / 22 81 07 67
vibekemollerjensen@hotmail.com
Kasserer: Carsten Hæstrup
Vestergade 8, 3770 Allinge
Tlf. 56 48 40 50 / 21 51 91 41
carsten@roegolfbane.dk

Sekretær: Aage Larsen
Haregade 15, 3720 Aakirkeby
Tlf. 21 76 08 62
aage.larsen@venstrebornholm.dk
Bestyrelsesmedlem: Frederik Tolstrup
Dalegårdsvej 11, 3720 Aakirkeby
Tlf. 61 78 75 06
frederiktolstrup@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem: Jan Rasch-Andersen
Limensgade 17, 3720 Aakirkeby

Tlf. 20 49 33 36
info@ejendomsservice-bornholm.dk

Vælgerforeningsformand, Vestbornholm: Niels Koefoed-Holm

Skovmarken 6, 3700 Rønne
Tlf. 56 96 32 28 / 20 41 32 28
gnkoefoedholm@gmail.com

Vælgerforeningsformand, Rønne: Jens Møller Jensen
Bølshavn 56, 3740 Svaneke
Tlf. 51 93 19 45 / 32 52 19 45
hvilshoj4036@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem: Vivian Munch Petersen
Ndr. Strandvej 55, Tejn, 3770 Allinge
Tlf. 40 14 16 30
vica@ofir.dk 

Vælgerforeningsformand, Østbornholm: Lars Bredo
Sverigesvej 24, 3730 Nexø
27 85 76 84
l.bredo@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Lasse Steen Jepsen
Svinget 2A, 3720 Aakirkeby
Tlf. 53 38 44 33
lsj@skibsholmen.dk 
1. Suppleant: Jens Folkmann
Varpeløkken 4, 3700 Rønne
Tlf. 51 51 71 45
gildesgaard@mail.dk 
2. Suppleant: Tom Idon Nielsen
Gartnervangen 83, 3700 Rønne
Tlf. 21 78 93 63 / 29 10 43 42

Regionsbestyrelsesmedlem: Jens Møller Jensen
Bølshavn 56, 3740 Svaneke
Tlf. 51 93 19 45 / 32 52 19 45
LOF Bornholm: Birgitte Koefoed Ipsen
Smålyngsvejen 11, 3720 Aakirkeby
Tlf. 56 97 82 86 / 24 48 99 88
bkipsen@gmail.com

VU: Victor Lundqvist
victorbaylundqvist@gmail.com

VU: Emil Rigstad
emil.rigstad@gmail.com

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges på generalforsamlingen.

Næstformand vælges efterfølgende på konstituerende møde. 

Bestyrelsen kan vælge sekretær i eller udenfor sin midte. 

Efter afholdt ordinær generalforsamling indtræder 3 repræsentanter fra vælgerforeningerne, 2 VU-repræsentanter samt 1 repræsentant fra LOF.