Betina Haagensen om skolerne i Rønne

17. januar 2017

Venstre har på intet tidspunkt ønsket at lukke en skole i Rønne.

I november 2015 sendte kommunalbestyrelsen et forslag i høring om ny skolestruktur i Rønne. Efter at disse høringssvar blev indsendt så traf et flertal på 16 medlemmer (liste A, O og B) i kommunalbestyrelsen en beslutning den 25. februar 2015 om at Rønneskolens lukning udsættes fra 31.07.2016 til 31.07.2017. Det blev ligeledes besluttet at det var Østre skole der blev lukket.

Selvom Venstre ikke var en del af denne beslutning så stemte vi for at udvide rammen fra 20 millioner til 24 millioner. Når der er truffet en beslutning af flertallet i kommunalbestyrelsen så bakker vi naturligvis op omkring tildeling af de økonomiske ressourcer.Men hvad er det så der sker efterfølgende?

Som det er lige p.t. så er der to grundskoler (Åvang og Søndermarken) og 1 fælles overbygningsskole på Østre. Det vil sige at eleverne i grundskolen fra Østre er flyttet til Søndermarken. Tidsplanen der ligger p.t. siger at Åvangsskolen pr. 01.08.2017 skal rumme elever fra 0-10. klasse og alle elever fra søndermarken skal flyttes til Østre imens der bygges om på Søndermarken. Venstre er langt fra overbevist om at der er plads nok på både Åvang og Søndermarken til hele skoler med det elevantal der er nogle år fremover. Vi er ligeledes i tvivl om at ombygningen på Åvangsskolen kan nås til 01.08.2017.

Rettidig omhu er nok det rette ord at bruge i denne situation.Det er en midt sagt en katastrofe at vi flytter rundt på primært børnene men også personalet. Det giver usikkerhed og vi er virkelig berettiget bange for at personalet søger andre veje for det kan vi ikke byde dem. Eleverne - især sårbare børn som i forvejen har det svært med inklusion - vil gå fuldstændig i stykker, gå i stå og det vil hæmme dem i deres udvikling.

Dette kunne man godt ha' forudset og taget højde for - ved at starte med ombygningen på Søndermarksskolen inden man flyttede eleverne fra Østre. Det er os en gåde hvorfor man ikke valgte at lade eleverne blive på Østre for på det tidspunkt de er flyttet til Søndermarken der vidste man godt at der var PCB på Søndermarken m.m.Som vi ser det så tror vi der kommer til at mangle plads på de to skoler selv når bygningerne er færdige i hvert fald i en overgangsperiode. De nuværende 2 grundskoler bør bevares. Der er fordele og ulemper ved alt men Venstre forstår simpelthen ikke at vi skal mase elever ind i skolerne når vi tager både inklusion og skolereform med i betragtning. Ved at bevare de nuværende to grundskoler samt en fælles overbygningsskole vil det give ro for både elever, lærerne, ledelse og bl.a styrke det faglige i overbygningen.