Bevarelse af bornholmske værdier og samfund

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Bornholm har en helt unik natur. Vi kan samtidig byde på helt særlige by- og havnemiljøer, der både giver livskvalitet lokalt og virker tiltrækkende på turister.

Udfordringerne

De kommunale og de private havne trænger generelt til øget vedligeholdelse. De er med Venstres hjælp tilført betydelige midler de senere år, men der er stadig vedligeholdelsesmæssige udfordringer. Vores lokalområder, hvad enten det er bymidterne eller i det åbne land, har de senere år fået tilført flere midler gennem nedrivnings- og områdeudviklingspuljer. Der er dog stadig udfordringer, og vi skal fortsat gøre meget for at sikre lokal områdeudvikling.

Det vil Venstre

I Venstre vil vi afsætte midler til udvikling af de bornholmske havne, og vi vil fortsat sikre, at kommunens administration har ressourcer til aktivt at søge medfinansiering.

Det gælder også for områdeudviklingsprojekter. Venstre har aktivt medvirket til udviklingen i eksempelvis Allinge, Snogebæk, Hasle med mere.

Venstre vil således afsætte midler til Nexø og Rønne med henblik på udviklingen af disse to byer. De mindre byer vil heller ikke blive glemt, og sammen med lokalsamfundenes borger organisationer vil vi iværksætte områdeudviklingsprojekter.

Venstre vil samtidig værne om naturen. De nuværende naturområder skal beskyttes, og vi kan i samarbejde med for eksempel Bornholms Landbrug udvikle nye spændende projekter, der øger vores biodiversitet. Vi skal samtidig åbne naturen op, og derfor vil vi øge indsatsen på stier med mere, der dermed giver flere rekreative tilbud til bornholmerne og de mange besøgende.  Miljøpedellerne er et vigtigt redskab i denne indsats.