Borgmesterkandidat

20. oktober 2021

POLITISK LEDELSE OG BORGERINDDRAGELSE:

Venstres ambition er, at det nuværende politiske arbejde bliver mere effektivt og at man lokalpolitisk forstår at forvalte et fornuftigt forhold mellem det politiske og administrative niveau.

Venstre vil sikre at de politiske dagsordener bliver politikformulerende og politikkontrollerende og ikke detaljerede sagsbehandlinger, der rettelig bør ligge hos medarbejderne. Det nuværende politiske arbejde er ikke tilstrækkeligt åbent og Venstre vil derfor at borgere, virksomheder og interesseorganisationer skal have foretræde for de politiske udvalg.

 Venstre ønsker mere af det politisk formulerende omkring orientering og drøftelser i Kommunalbestyrelsen, at det samles på temadage hvor hele Kommunalbestyrelsen inddrages. Dette afløser nogle af udvalgsmøderne.
Borgerne og interesseorganisationerne inddrages ikke i tilstrækkeligt omfang i udarbejdelsen af politikker og principper for udvikling af hele Bornholm. Det vil Venstre ændre på. Vi ønsker flere ad hoc udvalg, de såkaldte §17 stk. 4 udvalg, der kan beskæftige sig indgående og hurtigt med et særligt emne og problemstilling. I disse udvalg inviteres borgere, virksomheder og interesseorganisationer. Kommunalbestyrelsen formulerer kommissorium for disse udvalg.

 Venstres mål er at der afsættes flere midler til lokalområderne, hvor borgerne og lokalsamfundene inddrages i udarbejdelsen af lokale indsatser og retningslinjer for udvikling af lokalområderne. Der skal være større lokal indflydelse.