Bornholm

19. september 2017

Bornholm er under positiv forandring.  Vi har knækket befolkningsreduktionskurven. Virksomhederne efterspørger flere medarbejdere. Turiststrømmen er øget og sæsonen forlænget, der udbydes billigere færgebilletter. DAT åbner ruter til nye destinationer.

Der optimeres på ældreområdet med nye plejecentre, og der arbejdes på en forbedret livskvalitet på plejecentrene med etablering af lokale køkkener.

Men selv om det er positive forandringer, mener vi, at det også er tid til at se på, om Bornholm udvikler sig i den retning, vi gerne vil.   

Hvilken betydning har det, at der kommer flere personbiler til øen? Når Rønne Havn gennemfører en større udbygning, vil der kunne anløbe krydstogtsskibe med 4000 passagerer. Hvordan vil det påvirke vores hverdag? Er vi klare til at modtage det store antal turister på en gang?  Vi arbejder os hen imod en CO2 neutralitet i 2025, hvilket Venstre positivt har støttet, dog sagde vi stop ved de høje vindmøller.  Det gjorde vi, fordi vi frygtede, at de meget høje vindmøller ville påvirke beboere i nærheden negativt. Desuden vil de store vindmøller også have en negativ indflydelse i forhold til turismen.

At virksomhederne på Bornholm efterspørger arbejdskraft kan tolkes som et positivt problem, men hvis der ikke er medarbejdere til virksomhederne, så stoppes udviklingen. Det kan vi ikke sidde overhørig. Venstre støtter derfor den offentlig/privat finansierede tilflytterguide, hvilket har været en stor succes.  Venstre har fostret begrebet ”én indgang” i Erhvervsservice, hvilket har vist sig at være særdeles positivt for øens virksomheder.  Vi ved godt, at det ikke er nok. Derfor vil Venstre, hvis vi sidder for bordenden efter valget

  • samarbejde tæt med erhvervene

  • finde de bedste og hurtigste løsninger på den fremtidige udfordring

  • igangsætte en offentlig debat om den generelle langsigtede udvikling for Bornholm

  • udnytte den digitale udvikling i den offentlige administration

  • sikre vores kulturhistorie og vores natur