Bornholm for de fysisk og psykisk udfordrede

19. september 2017

Hvordan ser det ud

I et samfund som det bornholmske er vi heldigvis forskellige. Den forskellighed skal være vores styrke og give nye muligheder.

Udfordringerne

Bygningsmassen på Bornholm kan være dårligt foreneligt med nem adgang for alle.  Eksempelvis er der på Hovedadministrationen på Ullasvej meget dårlige adgangsforhold for kørestolsbrugere.  

Det vil Venstre

Det er vores ønske, at selv om du er fysisk eller psykisk udfordret, så skal det være muligt at leve et godt liv.  Det skal afspejle sig i adgangsforholdene til offentlige bygninger, informationer på offentlige steder, samt åbningstider, busplaner osv.   Samtidig vil nytænkning i boligformer også være relevant, bl.a. i form af nye velegnede boliger.