Bornholms Energistrategi

6. oktober 2017

Jeg vil her redegøre for mine ideer til et CO2-neutralt Bornholm.

Hvis vi i dag sætter ni kystnære vindmøller ud på Rønne Bakke på hver 8 megawatt, i alt 72 megawatt, vil dette sammen med solceller, halm fra bornholmske landmænd og bornholmsk flis, kunne dække Bornholms energiforbrug.

Det svarer i CO2 regnskabet til de ca. 22 kæmpe vindmøller (i alt 50 megawatt) som i vil sætte op på land.

Jeg har allerede kontakt med folk der vil nedsætte sig i en projektgruppe og arbejde videre med mit forslag omkring en kystnær vindmøllepark.

Kystnær vindmøllepark vil kunne etableres på 3-5 år.

Energistyrelsen har brugt mange penge på at undersøge området, så Rønne Bakke er allerede udlagt til kystnære vindmøller.

Høring og VVM-rapport er allerede lavet og derved langt foran planlægningen, sammenlignet med landmøller.

Sundhed
Landvindmøller giver gener til naboerne.

Når man sætter møllerne på havet, slipper man for følgende: skyggevirkning og lyde.

Neurolog Peter Michael Nielsen har forsket i lavfrekvent støj.

Dybe toner/vibrationer der opfattes via Pasini systemet. Kan opfatte de subsoniske lyde, lyde der ikke høres gennem ørerne men gennem Cellelegemer der findes i de indre organer, et advarselssystem med rod i urtiden. Vores flugtsystem. Kan give folk panikangst eller ubehag. Jeg vil gerne prioritere folks livskvalitet højt.

Økonomi
Jeg ved det er dyrere, at etablere kystnære vindmøller, men i de sidste år er hav vindmøller blevet væsentlig mere rentable, så forskellen er i dag kun lille. Havmøller producerer rundt regnet 50% mere strøm end landmøller, så hvorfor sætte dem på land?

Lad den enkelte bornholmer få mulighed for at investere i den kystnære vindmøllepark. Det er jeg sikker på, at der er mange bornholmere der vil. Det kunne være anparter på f.eks. 5 eller 10.000 kr. stykket. 
Måske vil nogle af de store virksomheder også investere. 

Søkablet
Jeg ved også godt at søkablets kapacitet i spidsbelastninger ikke kan aftage mere end 60 megawatt. 

Så for at undgå spild I spidsbelastningsperioderne kunne Bornholms Energi og Forsyning aftage el ved at installere flere elkedler, som den der allerede er i Østerlars Halmvarmeværk. På den måde er vi fri for at importere flis fra Sverige, som svarer til ca. 50 % af det samlede forbrug af flis.

Der er kommet en lov, som nedsætter elafgiften for el brugt til opvarmning i varmeværkerne. Og ellers kunne vi søge om at blive helt fritaget for elafgifter som test ø, når el bruges i varmeværkerne.

Elforbrug
I dag bruger vi ca. 250.000 megawatt timer. I 2025 har vi helt sikkert brug for endnu mere energi, (med vores elbiler og el busser og lign) måske omkring 300.000 megawatt timer.

Derfor bør vi, prioritere størst mulig kystnær vindmøllepark allerede nu, så Socialdemokratiet ikke om fem år vil sætte endnu flere landvindmøller op.

Turisme
Der er ingen grund til at ødelægge vores smukke ø. Vi behøver ikke at plastre Bornholm til med land vindmøller.

Vi kunne sejle turister ud (havmøllesafari) og de kunne se og høre om vores fantastiske kystnære havmøllepark, gerne en test havmøllepark med de nyeste og største møller.

Nuværende vindmøller på land
Socialdemokratiet har i sit partiprogram skrevet, at I vil pille de nuværende vindmøller ned på Bornholm over en periode på fem år.

Har I spurgt vind mølleejerne, om de vil pille deres vindmøller ned?

Det er min vurdering, at mange af de bornholmske vindmøller har en så stor elproduktion, at selv en afregning på markedsvilkår, let vil kunne betale driften i mange år endnu.

Med venlig hilsen
Michael Hendriksen
Kandidat for Venstre til KV 2017
Dyndegårdsvej 24
3700 Rønne

Michael Hendriksen