Bornholms Venstreforening - Generalforsamling

1. august 2020

Bornholms Venstreforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 4. marts 2020 kl. 19:00 i Aakirkeby-Hallerne.
Efterfølgende vil der være opstillingsmøde til Folketinget.


Ordinær generalforsamling
Dagsorden
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning og drøftelse af foreningens forhold
4. Behandling af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer
9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
10. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter
11. Valg af formand for kredsbestyrelsen
12. Valg af kredsbestyrelsen
13. Valg af 1 medlem til Region Hovedstadens bestyrelse
14. Valg af 1 delegeret til Landsmødet
15. Eventuelt
------------------------------------------------------------------------
Opstillingsmødet
Dagsorden
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beslutning om antal kandidater
4.  Valg af opstillingsform
5.  Forslag til og præsentation af kandidater
6.  Afstemning
7.  Forelæggelse af afstemningsresultat
8.  Eventuel

Stemmeret og valgbarhed, har kun medlemmer der har betalt kontingent til en vælgerforening senest 7 dage før generalforsamling

FÆLLESSPISNING
Vær med til fællesspisning fra kl.17:30.  Du kan bestille Bøf Stroganoff m. kartoffelmos. Dette koster kr. 98,00, der betales ved tilmelding på MobilePay 2176 0862 senest fredag 28. februar kl. 12:00.
Drikkevarer købes særskilt.  Tilmelding til sekretær Aage Larsen, på aage.larsen@venstrebornholm.dk eller 2176 0862