BornPass

29. maj 2019

Bornholms Passagerforening har stillet kandidaterne ved Folketingsvalget

følgende tre spørgsmål:  

  • Hvad er din (partiets/listens) overordnede holdning til de transportpolitiske spørgsmål, som vedrører Bornholm i en landspolitisk sammenhæng?
  • Hvordan kan Bornholm blive bedre integreret i den kollektive transport i Danmark?
  • Hvilke tiltag anser du som de vigtigste for via en transportpolitisk indsats at understøtte Bright Green Island/bæredygtig transport mellem Bornholm og omverdenen?
Her er Peter Juel-Jensens svar:

Kære Bornpass,

Hermed Venstres besvarelse af jeres spørgsmål – jeg har sat mine med-kandidater og min formand på som cc.

• Hvad er din (partiets/listens) overordnede holdning til de transportpolitiske spørgsmål, som vedrører Bornholm i en landspolitisk sammenhæng?

At der er mangler ved det materiel den nuværende operatør stille til rådighed- til trods for at tilskuddet i det nye udbud blev sat markant i vejret til ca. 300 mill. kr. om året. Det handler om komfort og regularitet, hvor Ekspress 1 ikke kan sejle hvis bølgehøjden overstiger 3 m, hvilket er et par meter mindre end ”Leonora” Dette er kommet bag på en samlet forligskreds, og lige så snart, der foreligge svar på den skibstekniske undersøgelse, må forligskredsen træde i karakter. Venstre har af flere omgange tilført penge til besejlingen af Bornholm – det har vi gjort, da vi ønsker en trafikal ligestilling – og i vores øjne er dette mere end blot pris, men også mulighed for komfort og regularitet. Ligeledes, bør vi være første gang vi har muligheden, få undersøgt, hvorvidt vi kan udvide den samfundsbetingede forpligtigelse til også at gælde fly. Hvordan og hvorledes ved jeg ikke, men målet må være at fastholde tilgængeligheden. Det kunne være en selvstændig aftale mellem staten og en operatør, eller den kunne indbygges i besejlingen. Vi skal fastholde og udbygge Bornholms tilgængelighed.

• Hvordan kan Bornholm blive bedre integreret i den kollektive transport i Danmark?

I vores øjne handler det i høj grad om forbindelsen gennem Sverige – her er der mangler, f.eks. bør det overvejes om der kan tilføjes en mekanisme, der kan sikrer at der ikke efterlades tog- eller buspassagerer. Men også forholdene for togrejsende mellem Ystad og København. Jeg ville mene, at vi ikke helt har fået det vi blev stille i udsigt mht. togbetjeningen. Desværre blokerer andre spørgsmål i forligskredsen for pragmatiske løsninger. (skibsteknisk undersøgelse)

• Hvilke tiltag anser du som de vigtigste for via en transportpolitisk indsats at understøtte Bright Green Island/bæredygtig transport mellem Bornholm og omverdenen?

Det er p.t. vanskeligt at forestille sig, at Bornholms tilgængelighed kan gøres CO2-neutral – men det må være en rimelig bornholmsk forventning, at der er en løbende dialog mellem operatørerne og kontraktholder. Derfor skal der løbende stilles krav om bæredygtighed, også selvom det har en pris – men Bornholm vil ikke efterlades, fordi Danmark har forpligtet sig. At komme i mål med Paris-Aftalen, er en samlet dansk udfordring, ikke kun en bornholmsk!

Med venlig hilsen
Peter Juel-Jensen
MF