Brian Kofoed

4. oktober 2017

Brian Kofoed

Portræt af en kandidat

Brian Kofoed er nummer 5 på listen

Født 1978. Samboende med Camilla. Børn: Frederik, Kirsa og Flora.

Uddannet agrarøkonom og vognmand.

Videreuddannelser: Merkonom i økonomistyring, ledelse m.m.

Selvstændig landmand, vognmand og entreprenør, med foden solidt plantet på den bornholmske klippe.

Jeg ønsker en ø i udvikling.

Et stærkt erhvervsliv

Jeg ønsker et stærkt bornholmsk erhvervsliv, samt gode rammebetingelser herfor.

Det er bidende nødvendigt for de bornholmske virksomheder at have adgang til kvalificeret arbejdskraft, samt mulighed for at opkvalificere deres arbejdsstyrke lokalt. Derfor er det nødvendigt at sikre relevante erhvervsuddannelser på øen.

For at sikre et stærkt erhvervsliv og vækst på Bornholm, er tilflytning en nødvendighed, hvorfor jeg mener, at der skal satses markant på tilflytterservice.

Borgerinddragelse

Det er for mig vigtigt at sikre en bedre borgerinddragelse. Det kunne eksempelvis ske i et folkeforum, hvor man oprettede forskellige former for dialogmøder.

Den offentlige administration

Jeg ønsker at samle alle de administrative funktioner, der ligger i Rønne, på en adresse for at skabe en synergi imellem medarbejderne, og for at give borgerne en lettere tilgang til sagsbehandlere m.m.

Uddannelse

Det er vigtigt, at der bliver udbudt så mange forskellige ungdomsuddannelser som muligt på Bornholm, og jeg mener det langt hen af vejen er en kommunal opgave at sikre, at der bliver vejledt om alle uddannelserne på Bornholm.

Ligesom det er vigtigt at støtte de unge i at finde den rigtige uddannelse, er det vigtigt at støtte visse unge i deres uddannelse.

Fritidsaktiviteter

Der bør være en bred geografisk dækning af kultur og fritidstilbud på øen. Jeg mener at det er vigtigt at støtte eksisterende tilbud såvel som nye tiltag inden for både kultur og idrætslivet.

Unge erfarne kræfter i Bornholms politik – Stem personligt.