Budget 2019

27. august 2018

Stikordene for Venstres budgetforslag for 2019 er kernevelfærd, udvikling og medarbejderfokus, skriver partiet i en pressemeddelelse.

- Vores budgetforslag ligger i direkte forlængelse af vores valgprogram. Vi vil styrke kernevelfærden og sikre udvikling på Bornholm, siger Venstres gruppeformand Søren Schow i en kommentar til budgettet.

Venstre gik blandt andet til valg på, at folkeskolen og det social område skulle styrkes. Samtidig lagde man vægt på, at den fortsatte udvikling skulle i centrum samt, at der skal mere fokus på blandt andet medarbejdernes trivsel.

- Det er præcis det, der præger vores budgetforslag. Vi skal styrke kernevelfærdsområderne som skoler og ældrepleje. Vi vil prioritere den bornholmske folkeskole, og så skal der ikke gennemføres de fuldstændig vanvittige besparelser på ældreområdet, som også var fremme tidligere i år. Dem er vi selvfølgelig stadig imod, siger Søren Schow og supplerer:

- Vi skal samtidig vise omsorg for de allersvageste grupper i vores samfund. Det vil sige en friholdelse af handicapområdet og indsatsen i socialpsykiatrien. Det er reelt en friholdelse af områderne i 20 mio. kroners klassen. Dette indebærer også, at vi vil sikre yderligere midler til blandt andet handicapområdet, der ifølge partiet er underfinansieret. Venstre er derfor indstillet på at tilføre op mod 7 mio. kr., hvis det skulle være nødvendigt, lyder det fra Søren Schow.

Venstre vil samtidig styrke den bornholmske folkeskole, idet partiet er for en tolærerordning i folkeskolen og samtidig kæde dette sammen med en styrkelse af den pædagogiske indsats. Her tilføres 4 mio. kr.

Nogle af Venstres velfærdsoverskrifter er:

• Styrkelse af lærerdækningen og det pædagogiske tilbud i folkeskolen
• Ingen velfærdsbesparelser indenfor ældre-, handicap- og psykiatriområdet og prioritering af de allersvageste medborgere

- Vi har absolut ikke noget imod privat- og friskoler, men det er beskæmmende, at Bornholm nu vel nærmest har en kedelig Danmarksrekord i fravalg af folkeskolen. Lad os derfor få penge ud på skolerne, siger Søren Schow.

- Samtidig vil vi i videst muligt omfang lægge 10. Klassecentret på, og ledelsesmæssigt ind under, Campus Bornholm. Der er efter vores opfattelse ingen som helst tvivl om, at det vil have positive effekter i form af en målrettet overgang til ungdomsuddannelserne, siger Søren Schow.

Venstre vil investere 2 mio. kr. årligt de kommende 3 år for at tiltrække nye bornholmere. 

- Vi har en politisk ambition om at være 42.000 bornholmere om 10 år. Den skal vi tage alvorligt, og det vil vi investere i. Samtidig ved vi, at de bornholmske virksomheder allerede i dag mangler arbejdskraft, og det behov vil bare stige. Vi vil derfor afsætte midler til at tiltrække denne arbejdskraft og også gerne i form af børnefamilier.

Venstre foreslår, at pengene blandt andet skal bruges til en fælles, velfungerende jobbank, hvor offentlige og private virksomheder går sammen samt en styrkelse af tilflytterservicen. Venstre vil også gerne styrke boligtilbuddet som foreslået af de bornholmske borgerforeningers organisation.

Der er efter Venstres opfattelse udfordringer med trivslen og sygefraværet visse steder i regionskommunen, og samtidig kan der efter partiets opfattelse hentes gevinster ved at se på styringen. Venstre vil se på både strukturen og den tilgang til ledelse, der er i regionskommunen. Derfor har partiet afsat midler til en analyse af det.

- Det er altså fokus på struktur og ledelse og ikke på besparelser blandt medarbejderne. Vi ønsker samtidig at rydde detailstyring af vejen og give medarbejderne friere rammer. Vi er ikke sikre på, at den nuværende styringstilgang er optimal alle steder, og det vil vi gerne se på. Regionskommunen har dygtige ledere og medarbejdere, og dem tør Venstre godt give så frie rammer som muligt og tage ansvaret for det, siger Søren Schow.

Venstre vil også ændre på BAT’s status. Partiet ønsker en gennemgang af BAT’s driftsmodel for derefter at omdanne driftsselskabet og værkstedet til et kommunalt A/S.

- Vores fokus på udvikling kræver, at vi har mod til at investere. Vi ser derfor også, at de besparelser vi tager ud af budgetforslaget, som en investering i Bornholms udvikling. Dem er vi villige til at investere i vores fremtid her på øen, siger Søren Schow.

Venstre vil derfor heller ikke øge skatten og afgifterne.

- Stigende skatter og afgifter er selvfølgelig gift for udvikling. Det siger jo sig selv. Alle kommunale skatter og afgifter skal derfor holdes i ro, ligesom vi skal prioritere de centrale opgaver, siger Søren Schow.