Budget 2021

25. august 2020

VENSTRE VIL OMSORG, UDVIKLING OG GRØN OMSTILLING

15 mio. kr. tilbage til bornholmerne i reduceret kommunale skatter og grundskyld.

Der bliver krævet for mange penge ind i skatter på Bornholm. ”Vi tror på at bornholmerne hellere vil beholde pengene end, at politikerne skal have råderet over dem” udtaler Venstres gruppeformand Søren Schow.

Når nu staten vil betale langt størstedelen af skattelettelsen skal vi sige ja tak, alt andet ville være underligt og også i strid med den normale handlemåde i kommunen.

Turbo på godkendelses området, altså flere medarbejdere i Byg og Plan

2 mio. kr. og 4 ekstra medarbejdere i Plan og Byg skal være med til at sikre en stabil og hurtig sagsbehandling. Kommunen må ikke være stopklodsen når vi taler om udvikling. Vi har heldigvis mange private, der ønsker at etablere sig på Bornholm, det giver investeringer i boliger og virksomheder. Desværre har vi oplevet et kommunalt svigt på det område, det tror vi kan forbedres via vores forslag med øgede bevillinger.

Realisering af Nexø strandpark, det kommunale arbejde skal afstedkomme private investeringer i omegnen af 200 mio. kr.

Ting tager tid og nogle gange alt for lang tid. Hvis vi ønsker udvikling på hele øen så er det nødvendigt at starte et sted og holde fokus der indtil projektet er i gang. ”Det er nu der står private klar med meget stor investeringslyst og den mulighed må vi ikke lade løbe os af hænderne” udtaler Søren Schow. Vi har igennem den senere tid set, at kommunen ikke magter for store og komplicerede projekter, så vores råd er, at BRK skal have færre projekter for ellers er der stor risiko for, at det hele løber ud i sandet.

Flere borgere! Der skal sikres faste bevillinger til tilflytterservice, med Venstres forslag er vi på vej.

”Tag til Bornholm med Rune Holm” Vi tror det virker. Vi vil på længere sigt permanentgøre tilflytterindsatsen og starter nu med en 2 årig bevilling. Det er tid til at sætte sig ned med erhvervet, der også bidrager til tilflytterservice, for at nå til enighed om en permanent løsning. Opfordringen er hermed givet videre til borgmesteren, vi er klar.

Venstre afsætter penge til etablering af Svaneke børnehus, bedre forhold for børnene skaber større tilflytning.

Kommunalbestyrelsen har sat mål om øget tilflytning. Vi skal være 42.000 bornholmere om mindre end 8 år. ”Der har imidlertid manglet synlige resultater”, siger Søren Schow. Vi vil derfor allerførst støtte udviklingen af børne- og ungeområdet, som vi ved betyder meget for børnefamilierne og dermed deres interesse og lyst til tilflytning til Bornholm.

Den udvikling skal vi selvfølgelig støtte, og derfor foreslår vi en række tiltag på børne- og ungeområdet, der kan stimulere tilflytning.

Har vi et problem på området, så løs det, og det er netop det vi har i tankerne med forslaget om af købe Svaneke børnehus i stedet for at leje.

Kvalitet og sikkerhed.

Veje og havne! Venstre ønsker ikke at bornholmerne skal kører på grusveje (OB2), ordentlige veje tak. Og når vi nu er ved infrastruktur så ønsker vi et øget vedligehold af de kommunale havne, vi vil afspærringstape til live, erstattet af ordentligt vedligehold.

Vi forestiller os en øgning af de årlige bevillinger på 4 mio. kr. Havnene er en stor del af vores turistimage, derfor hjælper det ikke, at folk kommer til skade som følge af dårligt vedligehold.

Lokal udvikling.

Udviklingen på Bornholm bæres ofte igennem af lokale ildsjæle, Venstre vil tilskynde til mere aktivitet i Borgerforeningerne med en øget bevilling på 500.000 kr. årligt.

Vi har den opfattelse, at de lokale samfund her på Bornholm har meget stor betydning. Det synes de fleste nok, og Venstre var modstandere af, at der senest blev skåret i puljen til lokalsamfundene. ”Vi vil så gerne støtte den videre udvikling”, siger Søren Schow og bemærker: Vores kystbyer er selvfølgelig vigtige. Vi skal dog også i endnu større omfang støtte op om indlandsbyerne her på Bornholm.

Øge indsatsen i lokalsamfundene i midten. Det kan eksempelvis være øgede ressourcer til aktiviteter generelt i dialog med borgerforeningerne og øget fokus på søgning af fondsmidler. Det frugtbare samarbejde vi ser f.eks. i Klemensker-Nyker-Årsballe har givet resultater. F.eks. Præstemosen og flere borgeraktiviteter.

Efter opfordring fra bl.a. DGI skrotter vi 25 års reglen.

Idrætsforeningerne skal ikke straffes af at have medlemmer over 25 år, derfor foreslår Venstre, at foreningerne beholder de penge 25 års reglen ellers trækker ud af foreningskassen. Det giver mest fornuft når BRK nu gerne vil have flere ud i foreningerne.

Klima og bæredygtighed.

Bornholms grønne image skal plejes, derfor støtter vi ”Det særlige udvalg for Klima og Bæredygtighed.” Udvalget blev etableret efter nedlukning af Klima og Bæredygtigheds udvalget. Men bare fordi et udvalg lukker er det ikke ensbetydende med, at grundtankerne bare skal skrottes. Venstre støtter strategiarbejder for grøn mobilitet og energistrategien omsat til handling.

Kultur.

Kunst og kultur skal støttes efter Corona nedlukningen, Venstre støtter Musikhuset, Oluf Høst, Madkulturhuset og Bornholms Museum med over 1 mio. kr. om året fremadrettet.

I denne svære situation er vi nødsaget og forpligtiget til at holde hånden under vores kulturinstitutioner, med vores budgetforslag mener vi at de første skridt er taget.

Ældre og BAT.

Hvordan kan de to områder hænge sammen? Ja det gør de heller ikke, bortset fra, at det er to områder der har været debatteret meget her op til budgetforhandlingerne.

Vi mener der er så store udfordringer både i ældreplejen og i BAT, at det kræver helt særlig fokus.

Vi vil sætte os sammen med de andre partier og drøfte løsningsmodeller og her er der intet der er helligt for Venstre.

Ældreplejens udfordringer løses ikke i et snuptag. Venstre har løsningen og det er ikke flere penge.

Venstre går til budgetforhandlinger med forventningen om at blive budt indenfor. ”Vi har tidligere kommet med løsninger og fremtidssikrende initiativer, det gør vi også denne gang” forsikre Venstres gruppeformand Søren Schow.