Budgetforlig på en svær baggrund

8. september 2022

Hvorfor indgik Venstre Budgetforlig med Enhedslisten og Socialdemokratiet ?

Borgmester Jacob Trøsts budgetforslag og arbejdet med samme var en ren sparer øvelse og ikke et budget der baserede sig på en ambition om at udvikle Bornholm.

 • Han holdt stædigt fast i ikke at ville imødekomme Venstres ønske om ex en professionel bestyrelse i BAT, men holdt på at hans kammerat havde en software løsning han mente ville løse alle BATs problemer.
 • beskæringer på Folkeskole området (2,3 mio. pr år)
 • besparelse på Destination Bornholm,
 • fjernelse af ernæringsassistent for de ældre
 • samt saftevand til ældre
 • gratis befordring til fysioterapi i forbindelse med rehabilitering
 • fjernelse af finansieringen af NORDLIV i Allinge på trods af at de var blevet lovet en frist indtil 31/12-2022 til at få finansieringen på plads.
 • Borgmesteren ønskede at fjerne klippekorts ordningen for de ældre. Vi fik reduceret det beløb der skal spares
 • Udfasning af betjent åbningstid på 6 ud af 7 biblioteker
 • Lukning af offentlige toiletter i vinterhalvår
 • Overgå til 14 dages rengøring på administrationerne
 • Reduktion af tilskud til foreningen Folkemødet

 

Venstre har indgået budgetforlig 2023 hvor der aktivt er arbejdet for at gøre driften af BRKs opgaver mere effektiv.

Ex ved :

- Indførelse af flådestyring, der via gps vil gøre det muligt at udnytte og reducere BRKs bilflåde.

- Udbygning af BRKs Ungehus således at udenøs anbringelser af unge kan ændres til at blive løst her på Bornholm. (udvidet med 9 pladser)

- Reduktion af Udviklingsafdelingen i BRK ( med 2 ansatte) hvilket er et Venstre forslag for at skabe balance i udviklingsarbejdet i BRK således at vi sørger for at projekter bliver færdiggjort. Det har været en mangelvare igennem mange år.

- Der er et politisk ønske om at etablere flere tilflytterboliger. De må bebos i 3-12 måneder og vi forestiller os at de kan etableres på BRKs egne adresser

 

Budgetforliget har også reduceret det beløb der tages fra kommunens kasse med 5 mio kr fra 45 mio i Borgmesterens oplæg til 40 mio. i AVØs Budgetforlig

  

Nu kommer vi så til parkeringsafgift. Vi havde det ikke i vores budgetforslag, men det er et faktum at der mens forhandlinger var i plenum var et flertal for dette forslag. Da vi er med i forliget, sidder vi nu med, når der skal tages stilling til de forslag til parkeringsafgifter som administrationen er blevet bedt om at udfærdige. Vi kan derfor forsøge at gøre det enkelt og lettest for bornholmerne at eje en bil. I lighed med andre i forligs kredsen ønsker vi at afgiften skal være med til at regulere trafikken i de kystnære byer om sommeren og at ordningen strikkes sådan sammen at de fastboende rammes mindst muligt.

En anden hård nød vi var nødt til at sluge var hjemtagning af småopgaver såsom ventilations vedligehold etc. Dvs. at man kommunalt ansætter håndværkere til varetagelse af småopgaver.

Der er mange andre ting i budgettet vi er tilfredse med såsom:

 • Fortsættelse af Madskolen på Paradisbakke skolen.
 • Fortsættelse af fri befordring ved frit skolevalg.
 • Prioritering af modtager klasserne på Paradisbakkeskolen og på Hans Rømers skolen.
 • Varmtvandsbassin i Gudhjem
 • Pulje til sommeraktiviteter for børn
 • Renovering af idrætsanlæg
 • Øget vedligehold på havnene
 • Indkøb af nye busser
 • Midler til parkeringsplads på Kjærenæs grunden i forbindelse med Sonja Ferlow pavillon
 • Forhøjelse af anlægspulje til havnene
 • Områdefornyelse 4 Kløver Klyngen, (1,8 mio. kr.)

 

Som afslutning følger her den pressemeddelelse som Søren Schow udsendte til pressen lørdag morgen 6.53, dagen efter indgåelse af budget forliget.

Venstre har sammen med Enhedslisten og Socialdemokratiet indgået en aftale om næste års budget. Udgangspunktet var en ubalance på 107 mio. kr., men de seneste dages forhandlinger har vist sig gunstige, vi er overbeviste om at de truende besparelser godt kan afløses af optimisme. 

Der investeres massivt i forbedret byggesagsbehandling og de kommunale havne kan også se frem til et gevaldigt løft.  For at bistå udviklingen i Rønne Syd er der sikret penge til en stamvej i det nye boligområde således, at der kan komme yderligere gang i salget af byggegrunde i området.  Desuden er der afsat 9 mio. kr. til grundkapital til almene boligselskaber der ønsker at bygge på Bornholm.

For Venstre har det været vigtigt at holde Bornholm på den grønne dagsorden, det er sikret ved bevarelse af biodiversitetspuljen og sikring af BAT’s indkøb af 20 nye el-busser.  Mere natur og forskønnelse til Bornholmerne.

Venstre har igennem den seneste tid været bekymret over udviklingen i niveauet af anbringelser, derfor forventer vi en positiv ændring i denne udvikling med beslutningen om oprettelse af yderligere 9 døgnpladser her på Bornholm i Ungehuset regi. 

Folkeskolen og Børnehusene er friholdt fra besparelser, det mener vi er bedst for at sikre vilkårene for den gode start på livet, som vi ønsker for alle børn på Bornholm. DASK, Plantagen, Ung på vej og Stime fortsættes på dette års niveau.

Madskolen på Paradisbakkeskolen bevares samt sikring af den frie befordring i forbindelse med det frie skolevalg.  Ligeledes er det lykkedes at beholde tilskuddet til BIKS (udviklingen af Allinges nye børnehus og hal) indtil projektets bæreevne afklares sidst på året.

Destination Bornholm og Folkemødet ser vi i Venstre som to fyrtårne i udviklingen af Bornholm og det bornholmske erhvervsliv, derfor ønskede vi disse friholdt for besparelser.

Et stort ønske om varmtvandsbassin i Gudhjem, renovering af atletikstadion i Rønne og drift af Trailcenter+- samt midler til sommeraktiviteter for børn og unge er der også blevet plads til næste år.

Det er vores intention at sikre en stabil og troværdig udvikling af det bornholmske samfund.

 

Vi håber denne meddelelse har kastet lys over hvorfor vi har indgået et budgetforlig med den del af Kommunalbestyrelsen vi normalt ikke ser som vores nærmeste politiske naboer.

Bedste hilsener

Heidi Burgedahl og Søren Schow, KB medlemmer