Carsten Scheibye om Bornholms Hospital

18. januar 2017

I Bornholms Tidende lørdag den 6. juni udtrykker min gode kollega i Regionsrådet, Leila Lindén sin frygt, hvis Bornholms Hospital blev privatiseret eller udliciteret.

Lad det være sagt med det samme og så enhver tvivl er fejet af bordet. Jeg sætter meget stor pris på Leila som person og vores samarbejde i Regionsrådet, hvor vi begge to arbejder for et bedre sundhedsvæsen og ikke mindst på Bornholm. Det samarbejde er jeg sikker på, at de allerfleste bornholmere er klar over og sætter pris på. Det har også tit været omtalt i Bornholms Tidende. I sidste års budgetforlig sikrede vi i fællesskab blandt andet nye investeringer i Bornholms Hospital.

Imidlertid er indlægget i Bornholms Tidende både spekulativt og desværre også en udlægning af andres sundhedspolitik, som Leila burde holde sig for god til. Heldigvis så er jeg også sikker på, at Bornholms Tidendes mange læsere kan se dette. Venstres sundhedspolitik er nemlig helt klar.

Vi skal sikre danskerne adgang til en ensartet høj kvalitet i behandlingen, uanset hvor i landet de bor. Alle patienter skal sikres hurtig udredning, behandling og genoptræning efter lægefaglig vurdering. Det skal hverken være uddannelse eller størrelsen af pengepungen, der afgør patientens plads i køen til f.eks. sygehuset. Danmark er ikke større, end at der burde være en ensartet høj kvalitet på tværs af landet. Der er alt for store regionale forskelle på ventetiderne til behandling.

Den geografiske ulighed i sundhed skal altså reduceres. Det foregående afsnit er samtidig taget direkte fra Venstres sundhedspolitiske oplæg. Det er helt tydeligt, at dette er et klart signal til alle på Bornholm. Venstre vil sikre lighed i sundhed og sundhed til alle.

Vi skal ikke have et sundhedsvæsen, hvor størrelsen af pengepungen, postnummeret eller beskæftigelsen er afgørende for den behandling, man får som patient. Vi skal have et sundhedsvæsen, som sikrer hurtig diagnose og behandling til alle.

Det foregående afsnit er ligeledes taget direkte fra Venstres sundhedspolitiske oplæg. Nu tror jeg efterhånden ikke, at der kan være tvivl om Venstres holdning. Lad mig dog også lige sige det helt tydeligt. Venstre ser i den kommende valgperiode ikke noget alternativ til regionerne, og de har på mange måder gjort det rigtig godt. Det gælder ikke mindst alle medarbejderne på Bornholms Hospital.

Vi vil derfor også i de kommende fire år bevare regionerne, tilføre midler til sundhedsområdet og arbejde for, at der leveres endnu højere kvalitet til alle og i hele landet. Det vil dermed også sige, at Venstre fortsat vil have Bornholm, sundhed på Bornholm og et stærkt Bornholms Hospital helt oppe i toppen af den sundhedspolitiske dagsorden både i Folketinget og i Region Hovedstaden.

Det hænger i øvrigt sammen med Venstres landdistriktspolitik, hvor vi vil prioritere udvikling i hele landet og herunder blandt meget andet udflytning af statslige arbejdspladser. Det har vi ligeledes skrevet meget tydeligt og også taget initiativ til i en landsdækkende underskriftsindsamling.

Det vil dermed sige, at Venstre Bornholm har national Venstre opbakning til at lægge statslige arbejdspladser udenfor de store byer og en sundhedspolitik med vægt på regional ligestilling. Begge dele vil være til glæde og gavn på Bornholm.