Carsten Scheibye

12. oktober 2017

Carsten Scheibye

Portræt af en kandidat
Carsten Scheibye
er nummer 2 på listen

Jeg er 54 år, bosat på Bornholm og sammen med Susanne forældre til Mads på 24 og Mathias på 22.

… Uddannet Ph.d. og arbejder på CBS, hvor jeg bl.a. forsker, underviser samt har fagansvarsvar indenfor strategi og virksomhedsøkonomi.

… Valgt til Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet, hvor jeg varetager dine interesser.

Jeg mener, at politikere skal

…. Samarbejde og have udsyn. Uden er der ingen langsigtede, gode løsninger.

… Tage ansvar og handle. Uden kommer Bornholm ingen vegne.

… Have respekt for og vise tillid til mennesker. Det handler valget om.

Jeg vil arbejde for at 

Den bornholmske FOLKESKOLE udvikles langt mere og bedre. Der skal tænkes mere langsigtet, og så skal der tilføres midler.

De ÆLDRE medborgere får en værdig omsorg og behandling. Der skal være mere tid til personlig pleje og omsorg.

De bornholmske VIRKSOMHEDER får endnu bedre rammebetingelser. Der bl.a. skal sikres reel trafikal ligestilling, lavere afgifter og en hurtigere sagsbehandling.

De bornholmske LOKALSAMFUND og mange FORENINGER sikres mere frihed og indflydelse. Der skal investeres i demokrati og områdeudvikling.

De KOMMUNALE MEDARBEJDERE får endnu mere frihed til at planlægge og tage ansvar. Minuttyranni og uproduktive kontroller skal afskaffes, og så skal politikerne tage ansvaret.