Det bornholmske arbejdsmarked

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Bornholm har i øjeblikket (september 2017) ca. 500 fuldtidsforsikrede personer over 30 år, der er ledige. Samtidig er der ca. 125 unge under 30 år, der er ledige. Alligevel er der mange jobs på Bornholm, som ikke kan besættes, fordi de rette kompetencer ikke er til rådighed.

De mange ledige jobs rammer desværre øens virksomheder på indtjeningen, men også det bornholmske samfund ved manglende skattegrundlag. Samtidig ser vi mange i den arbejdsduelige alder, som endnu ikke har fået en læreplads/praktikplads eller andet arbejde.  

Udfordringerne

Udfordringen er at tiltrække tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft eller at uddanne de personer, der går ledige, til at kunne indtræde i de ledige stillinger, der findes. Udfordringen er også at skabe bedre forbindelser mellem det offentlige og private, således at der ikke skabes barrierer, men at der arbejdes efter et løsningsorienteret mål.

Det vil Venstre

Venstre ønsker en privat/offentlig ”Jobguide” efter samme koncept som den succesrige ”Tilflytterguide”. Dette vil vi søge opbakning til i det lokale erhvervsliv. Det skal kunne fungere som et ikke offentligt bindeled mellem den enkelte jobsøgende og virksomheden. Netop det, at personen ikke skal være ”offentlig” giver en meget større fleksibilitet i arbejdet; noget vi tænker har betydning for et gnidningsfrit arbejde.

Venstre vil gøre en ekstra indsats for at få de ledige ud på arbejdsmarkedet.  Venstre ønsker at fortsætte den succesrige kommunikation mellem virksomhed og kommune, som vi har indført i den erhvervsrettede service.   Desuden ønsker vi, at udbygge de tilbud vi har for eksempel ”Miljøpedeller”. Denne ordning fik vi indført forrige år.  Det har vist sig at være en stor succes. Netop ved at udvide denne ordning vil vi kunne hjælpe en anden målgruppe ind på arbejdsmarkedet til glæde for borgerne og øens virksomheder.

Vi mener også, at folkeskolen skal bidrage med, at flere bornholmske unge kommer ud i de bornholmske virksomheder ved netop at inddrage virksomheder i undervisningen. Det har vist sig andre steder, at denne tilgang til de praktiske fag har en afsmittende indflydelse på uddannelsesvalg efterfølgende.

I Venstre har vi en stor tiltro til at arbejde med en positiv tilgang til tingene netop ved at have en løsningsorienteret tilgang til udfordringerne.  Den tilgang kan også hedde, at vi gør, hvad der er ”sund fornuft”. Det skaber de bedste resultater.

Derfor vil Venstre nedsætte en gruppe fagpersoner, der skal komme med en model for, hvordan kommunens erhvervsorganisation skal organiseres.  Kravet må være, at vores erhvervsorganisation skal kunne bidrage til en effektiv løsning af de arbejdsmæssige udfordringer, vi står med.