Det kan gøres bedre

9. november 2017

Det kan gøres bedre

De sidste ugers informationer, om hvordan det står til i ældreplejen, er ikke opmuntrende.

Personalet løber stærkt, der mangler hænder, og der er for mange vikarer og for meget sygefravær.

Ingen tager for alvor ansvar for de forhold, vi hører om. Vi får en masse forklaringer men ikke mange løsninger.

En modig Sosu-gruppe vil informere politikere, ellers er det svært for de ansatte at udtale sig.

Det må kunne gøres bedre!.

En menneskelig tilgang – hvor det menneskelige -trivselen for personalet og de ældre sættes i centrum, må være løsningen.

Selvfølgelig skal kommunalbestyrelsen sørge for, at økonomien hænger sammen, men hvis sygefraværet og forbruget af vikarer er stærkt stigende, tæres der også på de afsatte midler. Det er i den grad et signal om manglende trivsel og et signal om at arbejdsforholdene skal gribes anderledes an. Pengene bruges forkert, og det bliver svært at udvikle og forbedre ældreområdet.

Vi skal have tillid med mindre kontrol tilbage. I det øjeblik det enkelte team fungerer, medarbejderne er med i planlægning og nye tiltag, vil det give medejerskab og arbejdsglæde.  Det skulle være meget mærkeligt om ikke sygefravær og vikarforbruget faldt.

Det er så sørgeligt, at en kommune i fremdrift ikke prioriterer de kommunalt ansattes arbejdsforhold og dermed den service, de yder.

For det er lige det, der skal give den bedste pleje og service til de ældre.

Der er mange dygtige medarbejdere i ældreplejen. Får medarbejderne gode arbejdsforhold, hvor glæde og tid til at yde det, de er uddannet til, vil det være en win-win situation til glæde for de ældre, men også for servicen i ældreplejen.

Det skal gøres bedre !

Else Merete Knoop   V

Kandidat til KV