Ekstraordinær generalforsamling

26. april 2017

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 26. april 2017 kl. 19.00 I Nylars Samlingshus.

Dagsorden:
  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af formand. Nuværende formand Vibeke Møller Jensen har givet meddelelse om at hun trækker sig fra posten som formand for Venstre Bornholm.
  4. Valg af kasserer. Nuværende kasserer Jakob Jensen har givet meddelelse om, at han trækker sig fra posten som kasserer for Venstre Bornholm.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. De af generalforsamlingen udpegede bestyrelsesmedlemmer, Bent Gudbergsen, Ingrid Tolstrup, Vivian Munch Petersen, Ole Dreyer og Marie Ankerstjerne har givet meddelelse om, at de trækker sig fra Venstre Bornholms bestyrelse.
  6. Evt. 
Stemmeret og valgbarhed, har kun medlemmer der har betalt kontingent til en vælgerforening senest 7 dage før generalforsamlingen. 
Dokumentation for betalt kontingent skal forevises på forlangende. 
Kaffebilletter købes ved indgangen.

På bestyrelsens vegne
Vibeke Møller Jensen