Ekstraordinær generalforsamling - - - UDSAT

13. november 2020

Opstilling af spidskandidat til KV21 og RV21 i Aakirkebyhallerne afholdes efter ovennævnte ekstraordinære generalforsamling


Dagsorden

Punkt 1 Valg af stemmetællere

Punkt 2 Valg af dirigent

Punkt 3 Forslag til kandidat/er   Forslag skal afleveres skriftligt. Hver kandidat har max 2 min til at præsenter sig selv

Punkt 4 Afstemning

Punkt 5 Resultat

Punkt 6 Forslag til kandidat til RV21

Punkt 7 Afstemning.

Punkt 8 Resultat

Punkt 9 Evt.

Ændringsforslag skal være formanden i hænde senest 8 dag før. På grund af Coronaen beder vi dig tilmelde dig senest 25. okt. på aage.larsen@venstrebornholm.dk