Ekstraordinær generalforsamling

21. marts 2017

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Venstre Bornholm torsdag den 6. april 2017 kl. 19.00 i Nylars Samlingshus

Venstre Bornholms bestyrelse besluttede enstemmigt på sit møde den 17. marts 2017 at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

Indkaldelsen sker i henhold til Venstres vedtægter § 42, stk. 1, hvor det bl.a. er anført, at en kommuneforening kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når formanden og en tredjedel af bestyrelsen anmoder herom.

Generalforsamlingen indkaldes, fordi bestyrelsen ønsker indkaldt til nyt opstillingsmøde for valg af spidskandidat til kommunevalget.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Kommuneforeningens bestyrelse indstiller, at der indkaldes til nyt opstillingsmøde for valg af spidskandidat til kommunevalget den 21. november 2017. Det indstilles tillige, at proceduren på opstillingsmødet er den samme, som ved sidste opstillingsmøde for valg af spidskandidat.

4. Eventuelt      

Stemmeret og valgbarhed, har kun medlemmer der har betalt kontingent til en vælgerforening senest 7 dage før generalforsamlingen. Dokumentation for betalt kontingent skal forevises på forlangende.

Kaffebilletter købes ved indgangen.

På bestyrelsens vegne

Vibeke Møller Jensen