Ellen Trane Nørby - Berlingske Tidende

19. september 2019

Kandidatduel. Lørdag afgør Venstre, hvem der skal være partiets nye næstformand. Kandidater er Ellen Trane Nørby og Inger Støjberg, som begge fået lejlighed til at fortælle, hvorfor de hver især er det bedste valg. Du kan læse Ellen Trane Nørbys argumenter her.

Venstre har været med til at forme Danmark i 149 år. Vi har taget ansvar for at skabe det fantastiske land, som Danmark er. Der går en lige linje fra 1800-tallets folkelige bevægelser – andel – højskoler – foreningsdanmark til de aktive Venstre-folk, som har deres forankring over hele Danmark. Med knap 35.000 medlemmer er og skal vi være et medlemsbåret parti, der i endnu højere grad engagerer og involverer vores medlemmer og andre politisk interesserede i vores politikudvikling og daglige arbejde.

Venstre har ledet Danmark i 14 ud af de seneste 18 år. Vi navigerede Danmark trygt og sikkert gennem finanskrisen, international terror og den globale migrantkrise. Netop derfor er Danmark mere robust, rigere og stærkere rustet til fremtiden end mange af vores nabolande.

Som det store regeringsparti må man give her og der, søge kompromis og skabe alliancer. Det skaber resultater for Danmark, men det slider. Det kan vi mærke i Venstre, og derfor handler valget af ny formand og næstformand ikke kun om at samle Venstre til et stærkere parti. Det handler også om at skærpe og udvikle Venstres politiske platform, så alle ved, hvor de har Venstre.

Frihed. Frisind. Lovsind. Troen på det enkelte menneske. Lighed for loven. Ansvar for helheden og fællesskabet. Gennem snart 150 år har vores liberale kompas vist vej. Vi har givet det enkelte menneske plads og frihed til at udleve sine drømme, og vi har skabt stærke fællesskaber i Danmark. Det skal vi også gøre fremover, og vi skal gøre det på en ordentlig måde, hvor vi også taler pænt om dem, vi er uenige med.

Vi skal udvikle Venstre og samle partiet. Hele Venstre skal med. Fløjkrige har svækket os, afstanden mellem os er blevet for stor. Afstanden mellem bagland og ledelse. Afstanden mellem Venstre kommunalt og regionalt og så folketingsgruppen. Det nytter ikke. Vi skal være stærke sammen. Ikke ved at marchere i takt og altid se ens på alt, men ved at blive bedre til at tale sammen, lytte, anerkende hinandens styrker og bruge vores fælles erfaringer.

Politiske camps

Bliver jeg næstformand, vil jeg åbne politikudviklingen. Politikudvikling skal ikke koncentreres til Christiansborg. Vi skal inddrage vores medlemmer mere – gennem formelle politiske udvalg og mere uformelle politiske camps, hvor medlemmer og folkevalgte mødes og sætter ideerne og kreativiteten fri. Vi skal bruge medlemmernes viden, vi skal finde løsninger på de udfordringer, som de møder i deres dagligdag. Med 35.000 medlemmer afspejler de udfordringer, som Venstres medlemmer møder, i høj grad de udfordringer, danskerne møder.

Vi skal give den faglige frihed tilbage til offentligt ansatte på sygehuse, i ældrepleje, skoler og daginstitutioner. Stille krav til kvalitet og faglighed, men samtidig vise tillid til dygtige medarbejdere.

Vi skal tage ansvar for klimaforandringerne. Jeg vil kunne se mine børn på to og fem år i øjnene og uden skyggen af tvivl sige: I skal ikke være bange. Vi tager ansvar. Når regeringen giver luftige klimaløfter uden finansiering og handling, er det ikke ansvarsfuldt. Venstre skal være den ansvarlige stemme i klimadebatten.


Vi skal føre stram udlændingepolitik. For antal betyder noget. Og vi skal stille krav. Krav om, at man tager danske værdier til sig. Krav om, at børn, der vokser op i Danmark, lærer dansk. Krav om, at man tager ansvar for det samfund, man er en del af. Formålet med en stram udlændingepolitik er ikke antallet af stramninger. Formålet med en stram udlændingepolitik er at sikre sammenhængskraften i Danmark, så vi kan genkende vores ansvarlige og trygge land, og vi kan genkende vores frie, optimistiske og åbne sind.

Ved sidste folketingsvalg vandrede 200.000 vælgere fra blå til rød blok. Venstre skal gøre det naturligt for dem at vende hjem til et sagligt og konstruktivt Venstre, der kerer sig om vores fælles land, og har de bedste svar på de problemer, de møder i dagligdagen. Et sådant Venstre håber jeg at få medlemmernes tillid til at blive næstformand for.