Else Merete Knoop: Folkemødet er en gave til folket

18. januar 2017

Folkemødet er en gave for demokratiet.

Folkemødet i år blev igen en ubetinget stor succes.100.000 gæster, 2600 arrangementer, mange frivillige og rigtig mange politifolk.

I de 4 dage mødet varede blev jeg bekræftet i, at man uanset alder kunne få oplevelser og åndelig føde ud af folkemødet.

Mine elever fandt aktiviteterne meget spændende og flere vendte tilbage.

Samtaler med nogle unge bekræftede, at de ligefrem havde fået mere lyst til at engagere sig og deltage som medborger i nogle af samfundsaktiviteter.

Et ægtepar som i nu 5 år havde været frivillige havde nogle gode dage med at hjælpe gæsterne.

Natteravnene var på pletten, interesseorganisationerne og politiet som formåede at være både synlige og usynlige men skabte trygheden.

Utallige spændende arrangementer, hvoraf man kun kunne nå få, lokkede. Spændende møder med forskellige mennesker lærte os noget og satte tanker i gang.

Mødet med medmennesket – din næste- var uundgåeligt, og viste os alsidigheden i samfundet.

Mødte en hjemløs, som nu havde fået et hjem – på Bornholm. Det kunne ikke lade sig gøre i hovedstaden.

Størst af alt var den varme, positivitet samt engagement man blev mødt med.

Det folkelige kom frem i form af sange, lege, aktiviteter.

Højskolesange, salmer, slagere og musikalsk udfoldelse genlød så man blev glad og varm om hjertet.

Nogle arrangementer og debatter var anderledes, inspirerende og lærerige.

Tanker om hvordan vi i fremtiden kan blive innovative, passe på klimaet, skaffe penge til velfærd blev udvidet. Viden om sundhed, fagforeninger samt oplevelser udover det sædvanlige mødte en, hvor man gik.

Bespisningen af de mange gæster gik tilsyneladende uden problemer.

Stemningen var uformel, afslappet skønt den også kunne være seriøs.

Man bliver stolt af at være bornholmer med de smukke rammer omkring Allinge og den logistik kommunen og de frivillige udviste ved afviklingen af Folkemødet.

Efter disse fantastiske dage med åndelige vitaminer, men også med trætte ben, skal der lyde en stor tak til alle ansatte, frivillige samt politikorpset for gennemført samarbejde og flot afvikling af Folkemødet 2015.

Jeg glæder mig allerede til næste folkemøde!

Folkemødet er en gave for Bornholm!