Else Merete Knoop om vandkantsmyten

18. januar 2017

I fremtiden skal vi have et land, der hænger bedre sammen.

Vores nation er kun 300 km den ene vej og 200 km den anden vej – altså en nation med begrænset areal så det burde være muligt at fordele statslige arbejdspladser  bedre.

Der er opgaver som sagtens kan løses andre steder end i hovedstaden.

Fremtiden tilhører ikke kun de store byer. I virkeligheden er provinsen økonomisk stærk, hvis bare vi får øjnene op for det.

Hvis vi kigger til vores naboer i Norge er distrikt og regionalpolitikken afgørende.

Norges regionalpolitik er meget mere ambitiøs end Danmarks.

Bl.a. arbejder man med en gradvis fritagelse af arbejdsgiverafgift afhængig af, hvor man etablerer sig.

Det koster staten ca. 13 mia. men er godt givet ud, fordi væksten sammenlagt er større og bedre fordelt.

Ved at få højt uddannede til at etablere sig i provinsen ved at lokke med at nedskrive studielån med 25.000 kr. årligt, hvis man flytter til udkanten efter studietiden. I Norge arbejder man målrettet for en stærkere provins!

Der investeres 3 mia. årligt ( det dobbelte af Danmark)til erhvervsfremme og innovation i provinsen.

Der stilles også to cifrede milliard beløb til rådighed gennem låneordninger for virksomheder i provinsen.

Regeringskontorer er også flyttet udenfor Oslo.

I Sverige er Gotland et eksempel på udflytning af universitetsuddannelser.

Dette tiltag er afgørende for fremtiden, idet liv og vækst er kommet til øen. Sverige har også en anden universitetslov hvor dette lader sig gøre.

Forskere peger på at der er sammenhæng mellem placering af et universitet og produktiviteten hos lokale virksomheder i området.

I England har man haft øget vækst og udvikling ved at flytte statslige arbejdspladser ud af London.

Andre europæiske lande har også en mere decentral politik. Danmark står ret alene med troen på at centralisering skaber et mere effektiv og velstående samfund!

Der er dog nogle danske byer der har formået at vende udviklingen fra nedtur til fremgang og de mekanismer kan vi studere nærmere i andre områder f.eks. Bornholm.

Der er al mulig grund til at arbejde for et land i balance i Folketinget.

Lad os gøre op med ”vandkantsmyten” – det vil jeg arbejde for sammen med andre udkantsområder i Danmark.