Vibeke Møller Jensen: En hilsen fra formanden

18. januar 2017

Publiceret 24. marts 2016:

Først vil jeg takke for den tillid I viste ved at vælge mig som formand for Venstre Bornholms bestyrelse. Jeg glæder mig til arbejdet, og vil forsøge at leve op til tilliden.

Venstre:

Vælgerforeningen er rygraden i foreningen.

Venstre skal føre en politik der når ud til alle. Det er en svær tid for politiske foreninger og de unge vælger partiforeningerne fra. Vi skal tage os sammen til at gøre os mere spændende og skabe fornyelse, samtidig med at der gives mere plads til unge vælgere.

Der skal være klare udmeldinger og en åben dialog.

Bestyrelsen skal sikre gode stabile arbejdsvilkår for gruppen i Kommunalbestyrelsen, og være en god sparringspartner.

Vi må sammen i Venstre arbejde på at få vores budskaber ud, og derved få flere medlemmer til partiet.

Kommunalvalg 2017.

Venstres bestyrelse og kommunalbestyrelsesgruppen er i gang med at forberede sig på det kommende kommunalvalg i 2017. Hvordan skal strategien være frem mod næste valg, og hvilke mærkesager skal Venstre profilere sig på? Kort sagt: ”Hvorfor skal jeg sætte kryds ved Venstre?”.

Sidste gang i 2013 dik det desværre ikke så godt for Venstre som fik en kæmpelussing af Socialdemokraterne, Bornholmerlisten og Dansk Folkeparti. Det må vi gøre bedre ved det kommende valg.

Folketingsvalg.

Venstre på Bornholm må være forberedt på et folketingsvalg når som helst.

Der er grænser for hvad en smal regering kan holde til. Derfor skal vi være parat den dag Lars Løkke Rasmussen udskriver valget. Det betyde at vi skal have udpeget folketingskandidater, som kan trække vælgerne op af sofaen og over til stemmeurnen for at stemme på Venstres kandidater.

 Bornholm har to kredsmandater, og ved sidste folketingsvalg var det ved at gå galt. Var 45 stemmer gået fra Venstres liste til Dansk Folkeparti havde Venstre på Bornholm mistet sit kredsmandat til Dansk Folkeparti. Så tæt var opgøret.

Peter Juel Jensen fik det næsthøjeste antal personlige stemmer. Det er flot klaret set i relation til den partimæssige tilbagegang, men det er nødvendigt med flere gode kandidater, som også kan samle stemmer.  Kandidater der appellerer til de unge er især vigtigt, fordi det er her morgendagens politikere findes. Men også kandidater, som appellerer til specielle segmenter i befolkningen, er betydningsfulde.

Jeg vil gerne i denne anledning benytte lejligheden til at rose Peter Juel Jensen for det store arbejde han gør for Bornholm. Stor tak til Peter.

  Bornholm.

Venstre ønsker at kommunen skal komme alle borgere til gode. Skoler, daginstitutioner, ældrepleje m.m. skal være tæt på den enkelte. Det bliver en opgave at synliggøre Venstres politik på disse områder.

Asylansøgere er kommet til Bornholm, og vi må forvente at flygtninge skal have permanet ophold her på øen. Venstre ønsker en god integration af flygtninge. Hvordan dette skal føres ud i praksis skal synliggøres over for borgerne.

Erhvervsudvikling og byudvikling går hånd i hånd. På Bornholm er det en vanskelig opgave, al den stund befolkningstallet går tilbage og antallet af arbejdspladser daler. Men der er heldigvis meget iværksætteri blandt unge. Og inden for hotel- og restaurationsbranchen sker der også en rivende udvikling. Venstre ønsker at understøtte denne udvikling. Det skal synliggøres.

Det var godt, at det lykkedes at bevare svineslagteriet i Rønne og dermed mange værdifulde arbejdspladser. Dette skete fordi kommunalbestyrelsen, landbruget og slagteriet i samarbejde var i stand til at udarbejde en overlevelsesplan for slagteriet. Venstre skal derfor også være et ansvarligt parti, som kan indgå i forpligtigende samarbejde med andre partier, virksomheder og interesseorganisationer om udvikling af Bornholm til gavn for øens borgere.

Der er meget Venstre kan gøre, og jeg ønsker alle god arbejdslyst.