En moderne kommune

19. november 2017

En moderne kommune

En inddragende moderne kommune er til for borgerne og ikke omvendt.

En kommune skal være velfungerende og samtidig en udviklende og spændende arbejdsplads for medarbejderne.

Kommunen indrettes, så borgeren har størst mulig valgfrihed.

Det gælder om at sikre borgeren den bedste service og den bedste indflydelse.

Medarbejdernes trivsel og det gode samarbejde og den gode dialog mellem bruger, pårørende, ansatte og kommune vil give de bedste resultater.

Opgaver skal løses i fællesskab, og politikerne skal være gode til at inddrage dem, det handler om, helst før beslutninger sendes i høring.

Borgerinddragelse er sund fornuft !

Når en kommunes borgere og ansatte føler medejerskab og stolthed, og der vises tillid, vil resultaterne blive derefter.

Når der gives flere beføjelser og mere frihed ude på institutionerne, vil arbejdsglæde og den gode kontakt mellem bruger og plejer eller elev og lærer kunne forbedres. Især når minuttyranniet ophører og man arbejder mere selvkørende med bloktid.

Når arbejdsvilkår forbedres og tilfredsheden indfinder sig, vil trivslen i kommunen stige flere grader.

Jeg har hørt alt for mange ytre bekymring eller vrede over ikke at blive hørt. Derfor skal

Trivslen sættes øverst på dagsordenen i den nye kommunalbestyrelse !

Stem personligt på

Else Merete Knoop   V