Energi og miljø

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Bornholms energistrategi handler om, at øen skal være CO2 neutral i 2025.

Vi har samlet Bornholms Forsyning og Østkraft. Dette gjorde vi for at muliggøre en samlet sammenhængende energipolitik for Bornholm. På Østkraft blev der opsat og ibrugtaget en ny blok 6, hvor der fyres med flis. Samtidig har Bornholms Forsyning udrullet fjernvarme til rigtig mange forbrugere.  Bornholms Energi og Forsyning, som det hedder nu, har derfor været en meget stor aktør på miljøscenen.

Udfordringerne

I dag er udfordringen, at et flertal i kommunalbestyrelsen stemte nej til at opsætte flere store vindmøller.  Af samme årsag er der i øjeblikket planer om opsætning af solcelleparker i stedet. Hvis vi skal nå målet og videreføre strategiet til også at reducere CO2 udledningen, skal alle forureningskilder tages med i beregningen.

Generelt set så er målet om CO2 neutralitet ved at være uinteressant i et miljømæssigt perspektiv.  På verdensplan ved man, at en neutralitet ikke er tilstrækkeligt, men at en reduktion af CO2 udslip er nødvendig for at stoppe den globale temperaturstigning.  

Det vil Venstre

Venstre stemte imod opførelse af flere store 150 meter høje vindmøller af hensyn til beboerne i nærområdet men også af rent naturmæssige årsager. Den beslutning fastholder vi også i den kommende valgperiode.

Vi ønsker derimod, at nye store vindmøller skal ud på havet. Enten som faste anlæg eller som flydende enheder.   Hvis dette kun kan lade sig gøre ved samtidig at udvide søkablet til Sverige, så må dette være løsningen.

Vi ønsker fortsat Bornholm skal være den grønne og bæredygtige oase i Østersøen, men for at vi fortsat kan bevare denne status, skal der ændres i målsætningen.

Venstre ønsker derfor, at der skal sættes mål om en generel nedsættelse for Bornholms CO2 udslip.  Dette indebærer indregning af alle sektorer i miljøregnskabet inklusiv transport i luften, til søs og lokalt på vejene på Bornholm. Men til et godt miljø hører også de små tiltag. Derfor vil vi støtte tiltag, der allerede nu er taget i detailhandelen om stop for brug af plasticposer o.l.

Venstre ønsker at afsætte midler til skovrejsning for at modsvare den CO2 udledning, der allerede findes.  Egnede områder skal findes ud af den landbrugsjord, som kommunen allerede har.