Indlæg af Niels Plum, kandidat til EP-valget i 2024 for Venstre Bornholms Storkreds

D. 15. august 2023 blev jeg valgt som kandidat for Bornholms Storkreds til Europa Parlamentet. Tak for tillid.

Du er altid velkommen til at skrive til mig på min mail: np@npfoto.dk  bare du husker at holde en ordentlig tone, og husker at vi alle sammen mennesker.

I første omgang bliver det et arbejde, sammen med det lokale Europa Udvalg, med at få planlagt den valgkamp som der skal være op til Europa Parlamentets valget som bliver d. 9. juni 2024.

Venstres valgprogram bliver endeligt vedtaget på landsmødet d. 18. og 19. november. Det er også på dette landsmøde der skal stemmes om plaseringen af kandidater på stemmesedlen. Så jeg håber på støtte fra så mange som muligt, selv om Bornholm er en lille storkreds, så er det muligt for alle vælgere at stemme på alle kandidater i hele landet. Morten Løkkegård er valgt som Venstres spidskandidat, så det er placeringerne efter Morten der skal stemmes om på landsmødet.

Der skal vælges 15 kandidater fra Danmark, altså er det to mere end ved sidste valg, vi fik en kandidat mere med da England trådte ud, og nu har Danmark sammen med andre lande fået en plads mere.

Hvad kommer valget til Europa Parlamentet til at handle om?

Et trygt Danmark i et stærkt Europa, det var overskriften ved Venstres sidste valgprogram, ved valget i 2019. Det er nok stadigt aktuelt, men også sikkerheden skal have en stor plads i valgprogrammet.

Husk at det er dig der er borgere i dette land, som jeg forhåbentligt skal repræsentere. Derfor er det vigtigt for mig at vide hvad du går og tænker om Europa Unionen og hvad der skal fokus på, også set i forhold til den forestående valgkamp.

Og hvad er så mine egne tanker om mit kandidatur til Europa Parlamentets-valget.

Bornholm repræsenterer ca. 1% af den danske befolkning, så det vil ikke ligge lige for at Bornholm skal have et medlem af Europa Parlamentet, men det der er med til at gøre det vigtigt, er vores placering på det Europæiske landkort, og derfor også vigtigt for befolkningen fra andre dele af landet.

Jeg har altid været meget stor tilhænger af Europa Unionen og før det, af EF. For mig har det handlet om samarbejde, fordi samarbejde gør en enhed stærk, flere enheder gør én endnu stærkere.

Det være sig inden for samhandel, hvor EU-medlemskabet har en værdi i Danmark i 2021 kr. på ikke mindre end 140 milliarder kr. set i forhold til vores BNP, så vores årlige EU-kontingent på ca. 9 milliarder kr. må siges at være givet rigtigt godt ud. Bare spørg vores erhvervsliv.

Jeg er heller ikke i tvivl om at klima og miljø, skal på den helt store dagsorden, og det er en af de ting hvor vi som et lille land kan gøre meget, men det gavner ikke ret meget i det store billede, hvis vi ikke gør det i fællesskab med andre lande også uden for EU.

Et fredeligt Europa, det må siges at være meget aktuelt, og jeg er derfor glad for at forsvarsforbeholdet bliv afskaffet. Ikke mindst når vi tænker på den placering vi har i Østersøen, som jeg også omtalte før. Får Putin succes med at erobrer Ukraine, tror jeg desværre ikke at han stopper der, i yderste konsekvens jeg kan godt frygte en 3. verdenskrig. I særdeleshed som det ser ud lige nu, med at Hviderusland stiller tropper op tæt ved den Polske grænse. Putin forsøger sig også med at ”købe” nogle af de Afrikanske lande, ved at forære dem korn. Uden et stærkt EU ville vi aldrig kunne give den hjælp som til dels, i dag bliver koordineret af det Europæiske fællesskab. En stærkere Union, sammen med vores allierede, kan vise sig at være et most for at holde Rusland og ligesindede lande, langt fra en ide om mere krig. At være bagklog er altid nemt, men jeg har aldrig været i tvivl om at der slet ikke blev gjort nok, i 2014 for at undgå besættelsen af Krim halvøen, det er som at række fanden en lillefinger. Undskyldningen fra Putin er den samme som en vis Hitler brugte for at gå ind i Polen, Østrig med flere lande.

Så vil jeg gerne ind på de forbehold vi i Danmark har, og dem er der stadig 3 af.

1.   Unionsborgerskabet

Forbeholdet vedrørende unionsborgerskabet betyder, at et unionsborgerskab ikke kan opnå samme status som, eller træde i stedet for det danske statsborgerskab. Amsterdam-traktaten der trådte i kraft i 1999, gjorde det dog klart, at unionsborgerskabet kun er et supplement til og ikke en erstatning for det nationale statsborgerskab, hvorved det danske forbehold reelt mistede sin praktiske betydning, så lad os få det afskaffet.

2. Den tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU)

Økonomiske og Monetære Union, også kaldt ØMU, hvad så med den? I Danmark har vi, om jeg så må sige ”klistret” os op på EURO ‘en, det betyder at vi har en rimelig fast valutakurs i forhold til EURO ‘en, samt at renteniveauet er meget det samme, det kan ifølge de aftaler som Danmark har lavet med EU kun afvige med +/- 2,25 %. For mig skal vi være med i ØMU´en den dag hvor fordelene er større end ulemperne og hvor flest Danskere kan se at det ville være en fordel. Jeg tænker her på hele vores erhvervs sekter, som konstant skal handle med de største samarbejdes partnere vi har, og hvor langt størstedelen har EURO som valuta. Og så gjorde det heller ikke noget at det blev lidt lettere at have den rette valuta med når vi rejste rundt i de andre EU-lande som bruger EURO, det er trods alt 20 lande ud af de 27 lande som er med i EU. Det ville være med til at gøre det lettere at være Dansker i Europa. Jeg syntes at Bankerne tager sig godt betalt hver gang vi skal hæve penge i en automat i et land som har EURO som deres valuta. Dem som ønsker at fastholde kontanter (sedler og mønter) som betaling vil få deres ønske opfyldt, da jeg ikke tror på at EURO ‘en som mønt og sedler, nogensinde vil blive afskaffet.

3. Overstatsligt samarbejde om retlige og indre anliggender

Asyl og flygtningepolitik, er en anden stor opgave, som jeg mener kun kan løses i et større fællesskab, også selvom Danmark har et retsforbehold, Der skal være styr på EU’s ydrer grænser og det skal være nu. Det er sagt mange gange før, men er stadig lige aktuel. Så vi skal være flere til at presse på, der hvor det kan gøre en forskel. Vi i Danmark havde en afstemning i 2015 vedr. retsforbeholdet, hvor vi stemte om muligheden for en tilvalgsordning hvor Danmark fik mulighed for at tage stilling fra sag til sag, også vedr. politisamarbejdet. Det blev nedstemt, og det har jeg stor respekt for, selv om jeg gerne havde set at også dette forbehold havde været fjernet.

Og ellers vil jeg gerne arbejde for at det skal være lettere at være Dansker i Europa, i det hele taget skal det være lettere at være Europæer. Hvorfor skal vi have forskellige systemer inden for betaling for brug af veje, broer, tunneler, lystbådepladser, campingpladser, færgebilletter, P-pladser mm. Hvorfor dækker det blå sygesikringskort forskelligt, alt efter i hvilket land du befinder dig. Hvorfor skal vi have 4 forskellige flaskegas systemer i Europa, hvorfor skal vi have forskellige strømstik, alt efter hvor vi er i EU. Når det kan lade sig gøre at tvinge Appel og andre af de store udbydere af IPad /telefoner til at have ET opladningssystem, så kan meget lade sig gøre. Vi skal gøre det så det bliver lettere for os alle at bevæge os rundt i Europa, for der er ingen tvivl om at vi kommer til at rejse meget mere i fremtiden. Altså det skal være lettere at være Europæere, også for os fra Danmark.