Familie og børn

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Vi oplever en tilgang af børnefamilier til Bornholm, hvilket er fantastisk.  Efter en årrække med nedskæringer på folkeskolen og reduktion af f.eks. dagplejen efterspørges nu dagpasningsmuligheder, især i Rønne.

Udfordringen

Udfordringen er bl.a. omstillingen mellem at reducere antallet af pladser til nu at tilpasse med en øgning af pladser.  Hvis denne omstilling tager for lang tid, vil det kunne resultere i, at nogle børnefamilier vælger Bornholm fra, fordi der ikke er pasningsmuligheder.

Venstre ønsker

Venstre har sikret muligheden for at få penge for at passe eget barn. Vores holdning er desuden, at der skal stilles fleksible og tilstrækkelige dagpasningspladser til rådighed over hele Bornholm.  

Vi vil arbejde på en fleksibilitet på dette område, der sikrer familiernes behov.