Fødevareproduktion med turbo

30. oktober 2017

Artikel af Andreas Ipsen.

Som det første sted i Danmark har BRK, Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm lavet en aftale om, at Bornholm skal være fyrtårnet i det danske fødevarelandskab. Og øen skal vokse og blomstre i lyset heraf.

Med en fødevarestrategi 2017 -2025 er vi med til at bygge videre på det gode fundament, som er blevet lagt de sidste mange år, det er et godt eksempel på at når man løfter i flok, kan man nå langt.

På Bornholm er vi rigtige gode til at producere fødevarer. Jeg vil sige, at vi er verdensklasse, og det gælder lige fra de små nicheproducenter til de store producenter af kød og mælk.

Når man er god til noget, har man også lov til at have ambitioner om at blive bedre, det skal vi også have her på Bornholm. På den store bane bliver der i dag ca. slagtet 500.000 svin på Bornholm og leveret ca. 60 millioner liter mælk af de bornholmske landmænd.

Skal vi ikke sætte os et mål om, at vi skal slagte ca.600. 000 svin på Bornholm og levere 75 millioner liter mælk i fremtiden. Det mener jeg godt vi kan.

Vi skal også have et mål om at dyrke alle de grønsager som man kan afsætte her på Bornholm. Det kan heller ikke være rigtigt, at vi ikke kan producere 700 økologiske grise til Hallegård, når det er det som man efterspørger. Det skal vi finde en løsning på.

Det vil være med til at skabe en god økonomi i vores samfund, holde liv i de mange virksomheder vi alle har brug for på en ø som vores. F.eks. transport, rådgivning og håndværkere af alle slags.

Det er meget afgørende for det Bornholmske erhvervsliv, at der er en produktion af en vis størrelse til at holde det store svinghjul i gang. Det er den eneste måde at vi kan udvikle nye ting på og være sikker på, at der er en god service til alle store som små virksomheder.

Alle producenter af fødevarer arbejder hele tiden på at blive mere bæredygtige i deres produktion.

  • Det gælder lige fra landmanden der udskifter gamle lysstofrør ud med LED lys.

  • Bruger kølemaskiner der nedkøler mælken, så der laves varme til forbrug.

  • Kører deres gylle til biogasanlægget, hvor der bliver produceret varme og strøm til alle bornholmere.

  • Laver tiltag der er med til at nedsætte strømforbruget til ventilation.

  • Niche producenter der bruger kompost fra egen produktion til gødning, dyrker jorden økologisk eller biodynamisk.

Så en øget produktion vil efter min mening ikke være en belastning for Bornholm, men til gengæld være med til at vi i fremtiden kan få et samfund, der vil være i en god balance miljømæssigt, og med en økonomi så det bornholmske samfund har råd til, at alle kan få et godt liv.  

Efter at have deltaget i Bornholmerdøgn sammen med 200 andre bornholmere er jeg helt overbevist om, at miljø - og fødevareproduktion har en meget stor plads hos alle, og med alle de gode forslag der kom frem, er jeg også overbevist om, at vi på Bornholm kan blive verdens bedste til at producere fødevarer.

Andreas Ipsen