Folkeskole / friskole

20. oktober 2021

Det er vigtigt at der er samspil mellem lokalområdet og folkeskolen.
De fysiske rammer skal udvikles og være tidssvarende og inspirerende. Det udendørs læringsmiljø skal afspejle Bornholms generelle ønske om bæredygtighed og biodiversitet.

Vi ser de 6 bornholmske almen folkeskoler som individuelle skoler hvor skolebestyrelser og medarbejdere skal have mulighed for at udvikle i den retning de sammen med eleverne finder interessant på den enkelte skole.
De skal give børnene en tryg og indholdsrig skoledag, hvor der er et fornuftigt samspil mellem social læring og faglig udvikling.

Målet er at børnene er
 uddannelsesparate når de forlader den bornholmske folkeskole. Venstre vil højne uddannelsesparatheden så vi nærmer os landsgennemsnittet på 85 % efter 9. klasse - hvor eleverne også gerne er afklarede med hensyn til deres fremtidige uddannelsesforløb.

Vi ønsker erhvervsvejlederen tilbage på skolerne, for at styrke elevkommunikationen og få større fokus på deres videregående uddannelse og valgmuligheder.


Skolerne kan i dag søge om afkortede skoledage (det bakker vi 100 % op om). Skoledagene afkortes mod at der i en andel af timerne er 2 voksne tilstede i undervisningen. Flere elever vil få hjælp og ventetiden til hjælpen er mindre.

Venstre vil sikre at praktikforløb ligger i tråd med elevens interesse og ønsker samt at de får hjælpen til at finde en relevant praktikplads.

Det er vigtigt for virksomhederne på Bornholm, at vi får uddannet den faglærte arbejdskraft som der er brug for nu og i fremtiden og at vi får
 uddannet de unge. Erhvervslivet på Bornholm er en kæmpe medspiller på uddannelsesområdet og det skal skolerne benytte sig af endnu mere end de gør i dag.