Folkeskolen

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Folkeskolen på Bornholm har igennem de sidste år undergået store forandringer.  Mange skoler er blevet lukket, samtidig er nye privat- og friskoler dukket op.  Folkeskolen er i dag samlet i de større byer, Rønne, Nexø, Aakirkeby, Allinge og Hasle. Ligeledes er der de mindre, Heldagsskolen, Kildebakken, Dybdalsskolen, 10. klassecentret.  

Udfordringerne

Udfordringerne for folkeskolen er der.  I Rønne lægges 3 enheder sammen til 2, hvilket ikke var Venstres ønske, men det arbejde pågår.  Desuden er der bygningsmæssige udfordringer på skolen i Aakirkeby, hvor det ser ud til, at der trænges til en ekstra indsats.  På undervisningsområdet ser vi visse udfordringer med arbejdsglæden hos lærerstaben. Lærerne har ikke overskuddet til at give den nødvendige undervisning. Det er bekymrende.   I dag er der desværre for mange unge, der ikke kommer videre fra folkeskolen og videre til uddannelse eller arbejde.   Generelt er der gennem de seneste år gennemtrumfet mange ændringer på folkeskoleområdet. Det slider på personalet og også på forældre og elever.

Det vil Venstre

  • Genindføre vippeordningen for at imødekomme kapacitetsmangel

  • Give større ledelsesmæssige frihedsgrader til skolernes ledelse for at bedre det generelle arbejdsmiljø

  • Sikre at skolerne bygningsmæssigt opnår et acceptabelt niveau

  • Understøtte en bedre kontakt mellem skolerne og erhvervslivet for de ældre klasser.  

  • Styrke indsatsen for studievejledningen for alle elever

  • Støtte forsøget ”madskoleprojektet” og arbejde for, at alle elever bliver ligestillet i den henseende

  • Give folkeskolerne ro i den kommende periode, for at give plads til at tænke på den almindelige skoledrift og undervisning

  • Løbende vurdere om vi har tilstrækkelig skolekapacitet, hvis vi fortsat oplever befolkningstilvækst

  • Bevare Heldagsskolen og sikre, at den kan rumme de elever, der ikke kan rummes på almenområdet vel at mærke uden et maksimalt antal elevpladser.

  • Flytte 10 klasse centret til Campus Bornholm.