Generalforsamling

7. maj 2021

Venstre Østbornholm indkalder til generalforsamling og opstillingsmøde til KV 21
onsdag den 26. maj 2021 kl. 19:00
i Østermarie Hallen, Idrætsvej 1, 3751 Østermarie.

Dagsorden iflg. vedtægter

Venstre Østbornholm er vært ved kaffen

Østermarie Hallens Corona restriktioner skal overholdes.

Bestyrelsen