Generalforsamling og opstillingsmøde - Venstre Bornholm

29. maj 2021

Bornholms Venstreforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19.00 i Nylars Samlingshus, Kirkevej 8, Nylars.

Efterfølgende vil der være opstillingsmøde vedr. KV21. 

Dagsorden iflg. vedtægter kan ses på www.venstrebornholm.dk 

Stemmeret og valgbarhed har kun medlemmer, der har betalt kontingent til en vælgerforening senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dokumentation for betalt kontingent skal forevises på forlangende.
Foreningen er vært ved kaffen.

Nylars Samlingshus’ Coronarestriktioner skal overholdes.

På bestyrelsens vegne
Niels Plum

Ordinær generalforsamling

Dagsorden

1.   Valg af stemmetællere

2.   Valg af dirigent

3.   Beretning og drøftelse af foreningens forhold

4.   Behandling af regnskab

5.   Indkomne forslag

6.   Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

7.   Valg af formand

8.   Valg af kasserer

9.   Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

10. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter

11. Valg af formand for kredsbestyrelsen

12. Valg af kredsbestyrelsen

13. Valg af 1 medlem til Region Hovedstadens bestyrelse

14. Valg af 1 delegeret til Landsmødet

15. Evt.

-------------------------------------------------------

Opstillingsmøde vedr. KV21

Dagsorden                  

1.    Valg af stemmetællere.

2.   Valg af dirigent.

3.   Forslag til og præsentation af kandidater.

4.   1. afstemning

5.   Forelæggelse af afstemningsresultat

6    Forslag til og præsentation af kandidater

7.   2. afstemning

8.  Forelæggelse af afstemningsresultat.

9.  Afslutning.