Godt budget med torne

2. oktober 2019

Venstre er grundlæggende tilfreds med Regionskommunens budget for 2020. Der er dog nogle torne i buketten.

Bornholms Regionskommunes budget for 2020 er forhandlet på plads. Blandt andet er der ingen skattestigninger, og så undgås de helt store besparelser på ældreområdet samt på børne- og skoleområdet.

Whistleblower, tilflytning og ingen skattestigning

Venstres vil gerne igangsætte projekter, der kan styrke arbejdsmiljø samt indføre whistleblower-ordning for Regionskommunens medarbejdere og samarbejdspartnere.

– Vi har fundet lydhørhed hos kollegaerne i Kommunalbestyrelsen for, at Bornholms Regionskommune skal have en whistleblower-ordning. Det kommer der nu, siger Søren Schow. Medarbejdere og samarbejdspartnere skal efter vores opfattelse kunne komme til orde i tilfælde af alvorlige uregelmæssigheder uden at frygte noget. Det kan være frygt for at miste arbejdet i kommunen, tilføjer Søren Schow.

Samtidig skal tilflytterordningen stadig medfinansieres, og Venstre er glade for, at der er afsat en halv million til dette.

– Vi har en ambition om, at vi skal være flere bornholmere, og dermed skal vi selvfølgelig også fastholde tilflytterindsatsen på Bornholm, siger Søren Schow og tilføjer. Det er også derfor, at det er vigtigt, at vi ikke hæver skatten. Det har vi også undgået.

Venstre vil derfor heller ikke øge skatter og afgifter, hvilket ifølge partiet ellers vil dæmpe væksten. Der er ikke skattestigninger i budgettet, idet budgettet i væsentligt omfang er finansieret blandt andet ved udskydelse eller annullering af anlæg. Samtidig forventes et øget tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, forklarer Søren Schow.

Venstre: Vigtig kernevelfærd

– Grundlæggende er vi sådan set godt tilfredse. Vi gik til budgetforhandlingerne blandt andet med et ønske om, at vi ikke laver voldsomme og vanvittige besparelser på den nære velfærd. Det er vi lykkes med, siger Venstres gruppeformand i Kommunalbestyrelsen Søren Schow og forklarer: Den nære velfærd og ikke mindst den der ydes vores ældre medborgere og på børne- og ungeområdet – det kan være i Folkeskolen og daginstitutionerne – skal vi i videst mulig omfang friholde for besparelse. Det er vi lykkes med.

Ifølge Venstre har det været partiets helt store fokuspunkter i budgetforhandlingerne at forsøge at friholde ældre og børn for væsentlige forringelser og store besparelser.

– Vi har mange gange sagt, at der skal ro på området. Vi vil have nogle langsigtede planer, og vi er ikke med til vanvittige hovsa-besparelser, som der tidligere har været fremme i debatten, siger Søren Schow. Vi kan altså ikke være bekendt at gennemføre så tåbelige besparelsesforslag, som har været med i oplægget til budgetforhandlingerne. Det bliver ikke med Venstres stemmer.

Der er da heller ikke besparelser på områder som den grundlæggende rengøring i hjemmene og den personlige pleje. Velfærdsområderne er om ikke gået fri så ikke blevet ramt af de meget omtalte budgetforslag.

Byudvikling, bygninger og BAT

Venstre er samtidig glade for, at der er afsat midler til blandt andet den fortsatte udvikling af Rønne samt driftens af Multihuset i Østerlars.

– Det er vigtigt, at vi fortsætte med den strategiske udviklingsplan i Rønne og afsætter midler. Det sender også et positivt signal til eventuelle fonde, der kan tænkes at være med og hjælpe med by- og områdeudviklingen, siger Søren Schow og forklarer partiets holdning: Det har altid været Venstres politik at udvikle de enkelte byområder. Derfor støttede vi at sætte midler af til eksempelvis Aakirkeby, Allinge med flere, og det samme gælder i Rønne. Der er også brug for løsninger for borgere og erhvervslivet.

Den kollektive trafik skal ifølge Venstre fortsat styrkes, og derfor støtter partiet, at der nu er kommet nogle løsninger på nogle af udfordringerne i BAT.

– Vi har besluttet at anskaffe nye busser ved leasing af materiellet, forklarer Søren Schow og uddyber: Samtidig ser det ud til, at der nu er kommet nogle løsninger på medarbejdernes opholdsfaciliteter. Det er vi glade for.

Samtidig rummer budgettet anlægsmidler til at se på samling af visse af de administrative funktioner i Bornholms Regionskommune. Der er således afsat henholdsvis 5, 10 og 10 mio. kr. de kommende år, oplyser Søren Schow.

Visse torne

Ganske vist hæver Bornholms Regionskommune ikke skatten. Ifølge Venstre er det dog ikke et budget uden torne.

– Vi er for det første kede af, at der tages midler fra Business Center Bornholm og turistinformationsområdet, siger Søren Schow. Vi har hørt fra organisationerne og virksomheder, at det ikke er hensigtsmæssigt at skære i disse områder. Vi er enige i, at det kan påvirke den økonomiske aktivitet negativt. Imidlertid har vi ikke flertal i Kommunalbestyrelsen.

Venstre er også ked af besparelser på de såkaldte klippekortsordninger og lokalpuljerne.

– Der er en besparelse på 20% på de såkaldte klippekortordninger, der betyder, at borgerne på eksempelvis plejecentrene kan bruge ressourcer på særlige individuelle ønsker, siger Søren Schow. Det er vi grundlæggende kede af reduceres. Imidlertid er vi glade for, at der stadig er 80% af det oprindelige budget, og besparelserne dermed ikke er blevet større.

Venstre er heller ikke glade for, at puljerne til fordeling blandt de lokale borgerforeninger reduceres med 200.000 kr. Der er så stadig knap 1,5 mio. kr. tilbage i puljen, forklarer Søren Schow.

Yderligere information: Kontakt Søren Schow

Venlig hilsen

Søren Schow
Kommunalbestyrelsesmedlem
Venstre (V)
www.venstrebornholm.dk