Godt budgetforlig for Bornholm

25. oktober 2019

Bornholm er tilgodeset på en række områder i Region Hovedstadens budget, siger det bornholmske medlem af regionsrådet, Carsten Scheibye (V).

Der blev i går indgået forlig om Region Hovedstadens budget og det budget er det bornholmske medlem Carsten Scheibye (V) godt tilfreds med:

– Bornholms Hospital kan godt bruge flere midler, som for eksempel kan benyttes til at styrke Akutmodtagelsen, siger Carsten Scheibye. Han tilføjer:

- Årligt tilføres der derfor med det nye budget 5 mio. kr. i frie midler, som skal sikre mere tid til patienterne. Det er imidlertid ikke den eneste måde, Bornholm specifikt tilgodeses på.

I Region Hovedstadens budget nævnes Bornholm specifikt på flere områder:

• 5 mio. kr. i frie midler til Bornholms Hospital, som skal være med til at give medarbejderne mere tid til patienterne.
• 1,5 mio. kr. til Bornholm som digital Ø på sundhedsområdet, så det bliver lettere at være patient på Bornholm.
• 900.000 kr. til at øge aktiviteten hos den praktiserende speciallæge i psykiatri på Bornholm.
• 400.000 kr. til at styrker indsatsen for at overholde patienternes ret til hurtig udredning og behandling på Bornholms Hospital. De 400.000 kr. er Bornholms Hospitals andel af et samlet beløb på 50 mio. i 2020 og 40 mio. fra 2021.

Tiltaget med Bornholm som digital Ø er rigtig spændende, mener Carsten Scheibye.

- Det betyder, at børn og deres eksempelvis pårørende kunne sidde sammen med sygeplejersken på Bornholms Hospital og speciallægen på Rigshospitalet. Det kan også være, at patienten vil kunne sidde med en sundhedsmedarbejder på et kommunalt plejecenter og modtage hjælp fra lægen på Bornholms Hospital. Det vil gøre hverdagen nemmere for de bornholmske patienter, og derfor afsætter vi 1,5 mio. kr. årligt i fire år til at gøre Bornholm til en Digital Ø.