Grøn omstilling, stærkt velfærdssamfund og stram udlændingepolitik

26. november 2020

Venstres 3 politiske arenaer

  • Grøn omstilling
  • Et stærkt velfærdssamfund
  • En stram og konsekvent udlændingepolitik 

1. Det handler om en ansvarlig økonomisk politik, som skaber danske arbejdspladser og gør Danmark både grønnere og rigere. Læs mere: https://www.venstre.dk/politik/okonomi

2. Det handler om, at vi vil udvikle vores velfærdssamfund med fokus på borgeren, og med flere valgmuligheder, som er tilpasset den enkeltes behov. Læs mere: https://www.venstre.dk/politik/velfaerd

3. Og så handler det om en stram og konsekvent udlændingepolitik – med plads til dem, der vil Danmark. Læs mere: