Grundlovsdagen på Bolsterbjerg

21. maj 2022

Vi vil gerne genoptage vores tradition om at vi mødes Grundlovsdagen. Det har i år ikke været muligt at være på Skovly, som vi plejer, så vi mødes på Restaurant Bolsterbjerg, Bolsterbjergvej 26, 3700 Rønne, kl. 14:00.

Det er altid en god ide at være orienteret om hvordan er Bornholms muligheder og begrænsninger, så vi har inviteret direktør Anne Thomas,  Center for Regional- og Turismeforskning til at fortælle om det. 

Senest i juni 2023 skal der være folketingsvalg og vores spidskandidat Peter Juel- Jensen vil være en af talerne. Her vil du have mulighed for at fortælle Peter, hvad du mener vi skal lægge vægt på i den kommende valgkamp.

Da økonomien i Venstre Bornholm ikke er så god, skal vi selv betale for vores kaffe/brød. Prisen vil være kr. 55,00 pr. person.

Da vi som nævnt har flyttet arrangementet til Restaurant Bolsterbjerg, beder vi dig tilmelde dig til vores sekretær på mail aage.larsen@venstrebornholm.dk senest 1. juni kl. 12:00.