Idræt og sundhed

19. september 2017

Hvordan ser det ud

Desværre er vi bornholmere ramt af de samme livsstilssygdomme som befolkningen i store dele af verden.  Vi rører os for lidt og spiser måske også for usundt.  Dette betyder, at vores sundhedstilstand ikke er som man kunne ønske.

Udfordringerne

Vi har i de senere år lukket flere muligheder for at dyrke sport og idræt.  Det er sket af økonomisk nød, men også det faldende indbyggertal i lokalområderne.  Vi har forsøgt at holde det samme antal muligheder åbne ved at fokusere på færre steder, for derved at højne kvaliteten.  Dette for eksempel ved at investere i springfaciliteter i Nyvest Centret.

Det vil Venstre

I Venstre ønsker vi at forfølge denne strategi med at højne kvaliteten i de sports- og idrætsfaciliteter kommunen råder over.  Vi ønsker at idrætshallerne kan agere frit mht. salg i hallernes cafeterier; jo færre begrænsninger des større mulighed for at sikre stedets aktiviteter og økonomi.
Venstre ønsker at bidrage til at skabe nyt liv i gamle Idrætshaller ved eksempelvis at skabe nye faciliteter til nye aktiviteter. Vi ønsker igen at hallerne skal være lokale samlingssteder.

Venstre støtter fripasordningen og vil gerne fortsætte denne ordning. Desuden ønskes der aktivering af så mange borgere som muligt, gerne med hjælp fra de enkelte foreninger og klubber samt DGI.

Venstre er af den opfattelse at BRK skal understøtte det frivillige og folkeoplysende arbejde i lokalsamfundet. Det gøres bedst ved at tage de frivillige med på råd. Vi skal faciliteter foreningerne bredt over hele øen. Det er af stor betydning for bornholmernes trivsel, udvikling, sociale engagement og ansvarsfølelse. Ligeledes er det fremmende for folkesundheden, og den enkelte borger har muligheder for at tilegne sig: Kompetencer, Relationer, Anerkendelse, Mestring.

Venstre ønsker ligeledes en yderligere investering i outdoor segmentet, her tænkes i yderligere faciliteter til MTB (spor/stier) Løberne (stier, toiletter mv.) samt ligeledes det maritime område (sejlsport, kano, kajak mv.).

Udviklingen af og investeringen i idrætten og dennes faciliteter på øen skal foregå sammen med Bornholms Idrætsråd og Idrættens Videns- og Kompetenceråd samt DGI Bornholm og DBU Bornholm.

Venstre ønsker at tage medansvar for idrætspolitikken.