Idrætspolitisk Synspunkt af Carsten Hæstrup

13. november 2017

Idrætspolitisk Synspunkt af Carsten Hæstrup nr. 6 på  Venstres kandidatliste

Faciliteter:

I en analyse fra Dansk Idræts Forbund får idrætsforeningernes vilkår dumpekarakter på alle parametre.

Både når det gælder den økonomiske prioritering af idrætsområderne.

Adgangen til de kommunale faciliteter. Den kommunale påskønnelse af frivillige, samt den generelle service og samarbejdet. Ovennævnte fakta er ganske enkelt en skandale for Bornholm, som vi ikke kan være bekendt. Foreningerne og de frivillige er den største ressource vi har, når det kommer til trivsel og mangfoldighed på Bornholm. Særligt foreningerne er i disse tider presset i forhold til at tiltrække børn og unge mennesker, hvilket ikke kun skyldes  et faldende børnetal, men også og ikke mindst de faciliteter som tilbydes.  Vi skal på den baggrund bringe de gamle 1970ér halfaciliteter op i en kvalitet, der virker tiltrækkende. Herefter skal  foreningerne og de frivillige nok selv skabe aktiviteterne således,  at udbuddet matcher efterspørgslen.

Frivillige, Udvikling – og engagement:

Gudskelov er der foreninger rundt om på øen, som formår at være nyskabende og nytænkende, i den forbindelse  tænker jeg ikke mindst på de to nordbornholmske institutioner Tejn Idrætsforening (TIF)  og Bornholms Idræts- og Kulturcenter (BIKC) i Allinge.

TIF har  i år vundet ”DM i foreningsudvikling” derudover er de indstillet til DIF´s ” Danskernes Idrætspris” for deres Action Idræt. Denne pris skal naturligvis til Tejn IF – husk derfor at afgive stemme  til ”Danskernes  Idrætspris”

BIKC barsler med et projekt, der vil ændre hele bybilledet i Allinge. Projektet vil have enorm betydning for hele Nordbornholm, både i forbindelse med Folkemødet, men også i forhold til Foreningslivet på Nordbornholm generelt. BIKC  samarbejder i øvrigt tæt med Bornholms Regionskommune  og sammen tænker man hele projektet ind i Helhedsplanen for Allinge.

Nyvest i Nylars inde midt på øen er en anden af de foreninger, som har formået at omstille sig  med etableringen af deres  springgrav, har de formået, at gøre Nyvest til ”Gymnastikkens centrum” – Derudover er de ved at omdanne den tidligere brugs i Nylars til ” Bornholms Skyde- og Aktivitetscenter”

Vi skal bestemt heller  ikke glemme, at de bornholmske foreninger og frivillige bidrager voldsomt til hele oplevelsesturismen.

Her kan nævnes: Trolling, A/S Revy, Sildefesten i Hasle, Snogebæk Havnefest, Wonderfestiwall, Nytårskoncerter, Etape Bornholm, Allinge Jazzfestival, og meget andet.

Foreningslivet og de frivillige ikke kun bør men SKAL derfor prioriteres og understøttes i en sådan grad, at vi også i fremtiden kan have et rigt foreningsliv, til gavn for alle både børn, unge og ældre.

Ældre og Seniorer:

Det er vigtigt ikke at glemme de ældre og seniorerne, når de bruger  faciliteter i øens idrætshaller. Denne målgruppe bliver større og større, hvorfor det er et ”must” at de tænkes ind i den fremtidige idrætshal. Man kunne overveje at Idrætshallerne blev selvejende. Denne mulighed kunne medføre et større ”ejerskab” hos de frivillige samt tiltrække flere frivillige og måske øge deres motivation for at yde en endnu større indsats.

25 års reglen:  

I dag yder kommunen tilskud til unge under 25 år når de er medlemmer af en Idrætsforening. Denne 25-års regel udhules idet kommunen har mulighed for at ”modregne” eller nedsætte tilskuddet for de medlemmer, der er over 25 år. Reglen kunne tillempes så seniorer over 60 eller 65 år sidestilles med unge under 25 år. Dette ville retfærdiggøre, at idrætsforeninger med mange voksne over 25 år ikke straffes økonomisk ligesom det ville skabe en bedre økonomi i foreningerne og givet inspirere flere ældre til at deltage i idræt. Alt i alt en gevinst for alle og ikke mindst folkesundheden.

At inspirere de ældre til idræt vil højne deres  sociale live og danne en helt ny brugergruppe i foreninger og haller, og hvem ved … inddrage endnu flere i det frivillige arbejde ?

Økonomien hviler i sig selv efter nogle få år.

Politikerne har før udtalt, at for hver gang man investerer 1 kr. i idrætten får man 5 kr. igen – lad os derfor investere i idrætten og folkesundheden sammen !

Dermed fylder vi atter vore idrætshaller, som i de gode gamle dage.