Inger Støjberg

1. august 2020

"VI HAR BRUG FOR EN NY START"

Kære partifælle,

I morgen begynder turen rundt i landet, hvor kandidater til formands- og næstformandsposten i Venstre har mulighed for at komme i dialog med alle jer medlemmer. Frem mod det ekstraordinære landsmøde kommer vi kandidater rundt i alle fem regioner og til Bornholm.

Jeg glæder mig til at komme rundt. Det er ikke nogen hemmelighed, at Venstre har været igennem en meget svær tid. Derfor har vi brug for en ny start, hvor vi udvikler Venstres politiske platform, samtidig med at vi får knyttet kontakten tættere mellem alle partiets led. Derfor håber jeg at se dig til møderne.

På møderne vil jeg fremlægge mit syn på, hvor vi som parti og organisation skal bevæge os hen i de kommende år. For mig er det afgørende, at det står helt klart for alle, at Venstre er parat til at påtage sig lederskabet af den borgerlige familie.

Derudover vil jeg arbejde for, at I medlemmer igen bliver tættere inddraget i det politiske arbejde og med formuleringen af Venstres politiske platform frem mod næste valg. Vi skal ikke have flere forløb som sundhedsreformen, hvor baglandets bekymringer ikke bliver hørt.

Allerede om to år skal vi til kommunal- og regionsrådsvalg, og det er helt afgørende, at vi som parti og organisation står stærkest muligt og er klar til at farve danmarkskortet blåt.

Jeg håber på din støtte ved næstformandsvalget den 21. september.

De bedste hilsener
Inger Støjberg