Jacob Schødt Larsen

29. august 2017

Jacob Schødt Larsen

Portræt af en kandidat

Jacob Schødt Larsen, er nummer 8 på listen
Jacob er 43 år

Lidt om mig selv: Jeg har haft kontakt til Bornholm de sidste 18 år, primært gennem arbejde og familie. Har haft bopæl sammenlagt 6 år på Bornholm.

Jeg bor i dag sammen med min familie i Rønnes sydlige del. Er godt gift på 16. år med Heidi Truelsen, der arbejder som lægesekretær. Sammen har vi 2 børn, Rasmus på 4 og Lærke på 7 år.

Er uddannet politibetjent og skibsfører og arbejder i dag som skibsfører. Jeg har været ansat i det maritime erhverv størstedelen af mit arbejdsliv.

Engageret i forældrebestyrelse og forældreråd, både her på Bornholm og i Svendborg hvor vi har boet i en del år. 

Min fritid bruger jeg sammen med familien, gerne med fælles naturoplevelser. Desuden cykler jeg både racer og mountainbike. Der skal også være plads til et par gode løbeture hver uge.

Vi valgte at flytte tilbage til Bornholm for 3 år siden, primært fordi familielivet skulle hænge bedre sammen. Nu kan vi begge cykle til og fra arbejde, og har fået mere tid sammen som familie.

Bornholm er et dejligt og trygt sted at bo - sådan skulle det gerne forblive. Men vi har også nogle ting som der skal gøres noget ved og vi har en natur vi skal værne om.

Mine mærkesager er:

Tilflytning. Fortsat at tiltrække potentielle tilflyttere og meget gerne børnefamilier. De skal bidrage med arbejdskraft og vi kan øge børnetallet. Det er vigtige elementer i Bornholms fremtid.

Familiepolitik. Vi skal tilbyde den børnepasning som borgerne ønsker, også hvis det betyder tilskud til pasning af sig eget barn. Desuden kunne jeg godt tænke mig fleksible pasningsordninger i et antal daginstitutioner, så fx forældre med skæve arbejdstider har større mulighed for pasning.

Desuden har vi har en del unge som har svært ved at komme videre efter skolen. Det er en af de meget vigtige ting, som vi skal arbejde hårdt på at ændre. Vi har ikke råd til at nogle unge bliver tabt, og ikke får muligheden for uddannelse og et godt arbejde.