Jan E. Jørgensen og Peter Juel-Jensen om forsvarsforbeholdet

25. maj 2022

Folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet drejer sig netop ikke om suverænitet

Af Jan E. Jørgensen (V) og Peter Juel-Jensen (V)

Bornholms Tidende bragte onsdag den 11. maj 2022 et debatindlæg om, at forsvarsforbeholdet drejer sig om suverænitet. Der var tilsyneladende sneget sig en fejl ind i indlægget, som forfatterne af indeværende indlæg gerne vil rette. For der mangler et ”ikke” i indlægget. Forsvarsforbeholdsafstemningen drejer sig nemlig ikke om suverænitet.

Det ville være faktuelt forkert og spekulativt at påstå andet – og derfor antager vi, at der naturligvis er tale om en forglemmelse eller en misforståelse fra skribentens side. Vi afgiver netop ikke suverænitet ved at afskaffe vores forsvarsforbehold – for der er ingen, der vil kunne komme til at bestemme over os. Vi får derimod mulighed for at tilvælge at være med i missioner og projekter i regi af EU i fremtiden. Den slags vil vi – fra gang til gang – få mulighed for at tage stilling til i Folketingssalen, hvis vi afskaffer vores forsvarsforbehold. Længere er den egentlig ikke. Og meget indviklet er det heller ikke.

Derfor mener vi, at vi bør afskaffe vores forsvarsforbehold. Det er særligt vigtigt i en tid, hvor verden er forandret. Europa er truet, og det kræver blot endnu større sammenhold.

Selv den amerikanske præsident, Joe Biden, ønsker, at vi opruster os i EU og står tættere sammen – for EU og NATO er to sider af samme mønt, som NATO’s generalsekretær siger det. Der er altså et ønske fra NATO og USA om, at vi tager mere ansvar for vores egen sikkerhed i Europa. Dét ansvar er vi klar til at påtage os.   

Og så er der sneget sig endnu en misforståelse ind i skribentens indlæg om vetoretten. Lige nu har vi ingen vetoret i EU, når det kommer til forsvarspolitik. For vi har ingen indflydelse på den. Ingen! Indflydelsen – og vetoretten - kan vi derimod få, hvis vi stemmer ja til en afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni. Og derfor vil vi anbefale at stemme ja.