Jens Haagensen

10. september 2017

Jens Haagensen

Portræt af en kandidat
Jens Haagensen er nummer 10 på listen

Er  64 år – bor på Balka

Tidligere kommunalbestyrelsesmedlem
i Nexø Kommune i 12 år fra 1990-2001

Hvorfor ind i politik igen?
Bornholm er inde i en god udvikling,
som jeg ønsker at være med til at udvikle
og styrke endnu mere.

Det skal komme hele Bornholm til gode.

Vi skal sikre, det gode liv og udvikling i vore lokalområder.

Bornholm har en god tilflytning, som skal styrkes endnu mere,
det skal ske i samarbejde med dig som borger, borgerforeninger mv.

Det bornholmske erhvervsliv er i en god udvikling – så flere arbejdspladser og dermed et styrket skattegrundlag.

Vi skal også fastholde de offentlige arbejdspladser over hele Bornholm.
Mine store interesser er:
Udvikling af hele øen.

  • Erhvervsudvikling.

  • De bornholmske havne.

  • Forsyningsvirksomhederne vand, kloak, affald, el og varme – som er forbruger betalte.

Kan vi f.eks. drive hele eller dele af forsyningsvirksomhederne anderledes, og dermed billigere for os som forbrugere og borgere?