Jens-Ole Landschoff

16. september 2017

Jens-Ole Landschoff

Portræt af en kandidat
Jens-Ole Landschoff
er nummer 12 på listen

Jens-Ole Landschoff er 65 år.
Medlem af Venstre i 37 år.
Arbejder som ejendomsinspektør.
Klejnsmed, maskintekniker, Teknonom,
Faglærer for smede, cnc-cad/cam, matematik, Fysik mv.
Fritidsinteresser: musik, jagt, tennis, (ungdomsformand Rønne tennisklub og Bh. Tenniskreds en årrække)

Alle i arbejde.
Den fremdrift vi har må udnyttes til, at alle er med på arbejdsmarkedet
Indenfor få år går der 72.000 faglærte på pension. Derfor må der arbejdes og vejledes anderledes både i folkeskolen og gymnasiet for at vise alle de spændende job og karrieremuligheder der er i erhvervslivet.
Flere praktikpladser og voksenlærlingepladser.
Vi må skabe en ordning, hvor videre og efteruddannelse er økonomisk mulig for alle parter.

Opkvalificere ufaglærte til faglærte, -  kombinere en gymnasial og en faglig uddannelse.

Folkeskolen skal drejes i en mere praktisk retning, hvor håndens arbejde er lige så anset som det boglige
IT skal fremmes! - derfor skal der også prioriteres Pc’er og IPads.
Folkeskolen skal have fysiske rammer og opkvalificeret personale der signalerer kvalitet og gør folkeskolen til det naturlige tilvalg.

Indvandrere skal ikke være klienter, men anvises arbejde.

Der bliver flere ældre, og der skal være gode tilbud uanset helbred. 

Der må være fastansat, uddannet personale nok i ældreplejen, og personalet må have gode ansættelsesforhold.  

Ældrevenlige seniorboliger, bygget i klynger og indrettet så dagligdagen er problemfri både for beboerne og plejepersonale, eksempelvis 20-25 boliger for både enlige og ægtepar samt et fællesrum. Det giver fællesskab og reducerer køretiden for evt. plejepersonale. 

Børn skal kunne få en pasningsplads indenfor kort tid. Offentlige og private børnehaver eller dagpleje, så kommunen opleves at levere en god service både for tilflyttere og fastboende.

Der afsættes midler til forskønnelse og vedligehold af byer og samfund på hele øen, også til kyststier, cykelstier og toiletforhold.
Nedrivning af forfaldne ejendomme opprioriteres.

Rønne Torv skal være stedet, hvor det sker.
Støj fra trafikken er meget høj for et promenadeområde, farten er kommet ned, men der må støjsvag asfalt på vejene omkring torvet og områder, hvor der er meget bustrafik.

Museer tiltrækker mange turister, og supermuseet ved Helligdommen vil blive en stor magnet.

Rønne bør også have turistattraktioner, små museer i gåafstand fra havn og torv.
Der kunne etableres sælgende udstillinger fra øens kunstnere og kunsthåndværkere centralt i Rønne

Der er ikke parkeringspladser nok i indre Rønne, det må der arbejdes på.

Tilflyttere skal opleve at det er nemt at finde bolig, pasning til børnene, skole samt job til ægtefælle.