Kampen om vindmøllerne

5. oktober 2017

Der er enighed om at vindenergi er grønt og godt. Men hvad med dem der skal leve i kæmpemøllernes skygge? med den lavfrekvente støj?  Må de bare ”tåle” at bo under møllerne for at de skal være rentable?
Ejerne af vindmøllerne kunne købe beboelserne i 1,5 kilometers afstand af møllen til normal markedspris, eller sætte møllerne på havet.
Hvordan får vi gjort al vindenergi værdifuldt?

Når vindmøllerne producerer mere strøm, end vi kan nå at forbruge, bør vi lagre den overskydende energi på Bornholm, enten via varmepumper, som er ved at blive testet i industristørrelse til varmecentraler (se ”Maskinmesteren”) eller hos forbrugerne med varmepumpe/akkumulatortank. Hvis elafgifterne blev fjernet om natten var dette økonomisk muligt.
Eller som CO2-neutrale syntetiske brændstoffer, se link.

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/elektrolyse-gor-al-energi-fra-vindmoller-vaerdifuld, Mogens Bjerg Mogensen (DTU)

Jens_Ole Landschoff